هنرکده هنرهای تزئینی در مهرماه 1339 توسط هوشنگ کاظمی و با حمایت وزیر فرهنگ و هنر وقت، مهرداد پهلبد، در ساختمانی اجاره‌ای در کوچه پیرجمالی در خیابان شریعتی بالاتر از خیابان طالقانی فعلی تاسیس شد. با ظهور انجمن هنری خروس جنگی در اواخر دهه 1320 شمسی و تحولات مهم فرهنگی و هنری در دوره پهلوی دوم و به‌خصوص بعد از کودتای 28 مرداد 1332، فضاهای آموزشی در حیطه هنرهای دیداری مدرن گسترش پیدا کرد. هنرستان هنرهای زیبای تهران در سال 1332 با رویکرد آموزش نوین، که تحت تاثیر فضای آموزشی مدارس اروپا، فعالیت می‌کرد، توسط جلیل ضیاپور تاسیس شد. ضیاپور که خود بنیان‌گذار انجمن هنری خروس جنگی و از دانش‌آموختگان اروپا بود، شیوه آموزش این هنرستان را نسبت به مدارس و آموزشگاه‌های قبل تغییر داد و به‌همین دلیل اولین هنرآموخته‌گان این هنرستان مورد استقبال دانشکده هنرهای زیبای تهران قرار نگرفتند. در حالی که در محدوده  دهه های 20 و 30  تفکر بازگشت به هنر ملی و میهنی رواج پیدا کرده بود. در نگاه نخست توجه به اصالت ایرانی و هویت شرقی است که پایه‌های هنرهای تزئینی را شکل می‌دهد. با توجه به تحولات هنری ایران در دهه 30 و 40 شمسی و رواج هنر نوگرا در بین هنرمندان ایرانی، ماهیت و ساختار هنرکده هنرهای تزئینی با الگوبرداری از مدرسه آرت دکوی پاریس بنیان گذاشته شد. علاوه بر استادان ایرانی، از مدرسان خارجی (فرانسوی) هم دعوت شد که در هنرکده هنرهای تزئینی تدریس کنند. حضور این استادان سبب آشنایی و شناخت بیش‌تر هنرجویان ایرانی با هنر مدرن غربی شد. این هنرکده با ایجاد امکانی برای ادامه تحصیل دانش‌آموختگان هنرستان و ایجاد رشته‌های جدید، بخشی از نیازهای تحصیلی نسل جدید را پاسخ داد. این شماره از پشت بام به این هنرکده اختصاص دارد که میتوانید از این لینک خریداری فرمایید.

درون، بیرون و دوباره درونتوسط : در:

درون، بیرون و دوباره درون

درون، بیرون و دوباره درون


نمایشگاه آثار مرتضا بصراوی، گالری ایرانشهر

درون در مقابل بیرون معنا می‌شود و یا برعکس آن. آنچه در ظاهر
خودنمایی می‌کند و بر تماشاگر عرضه می‌شود، پوسته‌ای بیرونی
است که صورت باطنی در درون دارد و در تعاملی شاید متضاد، در
جست و جويى از بیرون به درون حركت می‌کند و سیر مکاشفه
بارها در این مسیر تکرارپذیر است.
نمدهای مرتضا بصراوی فارغ از نمد بودنشان، بر ما در وجه و زاویه
دیگری نمایان شده و در خوانشی دیگر، این بار نه در کارگاه نمدمالی،
در حکم احجامی که تبدیل به مجسمه شده‌اند، در گالری به نمایش
درآمدند. نمد در این نمایشگاه علاوه بر حفظ مفهوم سنتی خودش،
با برخوردی مدرن در کاربستی تلفیقی با اشیای دیگر، در جایگاه
متفاوتی از آنچه قبلا بوده، در فرم‌هایی گاه انتزاعی به شکل مجسمه
ارایه شده است.

مکاشفه و برساخت

کلیت نمایشگاه در حکم نتیجه یک مکاشفه است؛ جست و جو در
یک رویارویی که به نظر می‌رسد یک طرفه نیست، به همان اندازه
که هنرمند در برساختن و بازتعریف نمد در تولید اثر هنری، پیش رفته
است، نمد هم با تمام ظرفیت‌هایش به عنوان عنصری تازه تعریف و
با وجوه معناشناسانه، در اینجا حضور مستمر دارد. حال اینکه این
احجام نمدی در برخوردی انتزاعی ارایه شده یا بازنمایی عنصری آشنا
باشند، گویی هنوز در سیر این مکاشفه به قطعیت نرسیده است.
این عدم قطعیت را می‌توان در دو وجه شناخت؛ یکی در روند تولید اثر
که اتفاق جزیی از فرآیند شکل‌گیری اثر نهایی‌ بوده و دیگری در گنگی
مفهوم درون؛ همان طور که در نمود بیرونی برخی از مجسمه‌های
نمدی، شکافی برای چشم‌چرانی مخاطب به درون نمد(درون اثر)،
تعبیه شده است. درون در آثار این نمایشگاه، خواه نمایشی از زایش
باشد، خواه حامل انرژی‌های انباشته شده در هسته عناصر مختلف،
سراسر خوانشی شخصی را در پیش چشمان مخاطب ارایه می‌کند،
یک تجربه شخصی درونی توسط هنرمند در کنکاشی ذهنی در قالب
اشکالی تجریدی؛ گاهی آشنا و با معنا، گاهی غریب و گنگ.

عکس بیشتر:

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

 

 

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

 

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

 

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

 

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

 

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

بام‌گردی پشت بام-نمایشگاه مرتضا بصراوی در گالری ایرانشهر

 

 

#بام_گردی
دبیر:محمد شمس

 

اخبار هنرهای تجسمی را در پشت بام پیگیری کنید.

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

خرید نسخه کاغذی

مجله آنلاین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.