ویژه

همچون افق‌های مواج

همچون افق‌های مواج نت موسیقی بودایی تبتی شامل طراحی‌های انتزاعی، فارغ از هرگونه تلاش در ساخت تصویری دقیق و بازنمایی واقع‌گرایانه است. در واقع صدا مسئله است نه تصویر؛ با الهام از آواهای موسیقیایی به طرح‌هایی ... ادامه ...

بهرام گور در کاخ هولاکو

بهرام گور در کاخ هولاکو مردی که در تصویر اول مشاهده می‌کنید، بهرام گور، پانزدهمین شاهنشاه ساسانی است. این نگاره که در دوره ایلخانی مصور شده و به شاهنامه بزرگ مغولی تعلق دارد، بهرام پنجم را ... ادامه ...

هفت گناه کبیره به بهانه زادروز جیمز انسور

هفت گناه کبیرهبه بهانه زادروز جیمز انسور در سال ۱۹۰۴، جیمز انسور آلبومی شامل هشت چاپ با عنوان «گناهان مرگبار» را منتشر کرد؛ مجموعه‌ای از چاپ‌های طنزآمیز بر اساس مضامین اخلاقی سنتی مسیحی. نخستین تصویر آن ... ادامه ...

ایموجن کانینگهام / فراتر از یک منحرف

فراتر از یک منحرف به زعم بسیاری از منتقدان، از جمله الکس گرینبرگر، سردبیر آرت‌نیوز، ایموجن کانینگهام هنوز هم یک چهره دست نیافتنی است. او در کنار هم‌عصرانش، آلفرد استیگلیتز و آنسل آدامز و ادوارد وستون، ... ادامه ...