ویژه

گالری گردی 19 اسفند

گالری گردی 19 اسفند ۱۴۰۱ در گالری‌های با: پیش از ورود؛ نمایشگاه گروهی؛ ۱۹ تا ۲۶ اسفند ثالث: پیکسل پاپ؛ دیجیتال آرت‌های وحید بهرامی؛ 19 تا 29 اسفند ثالث: ده برده؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا ... ادامه ...
گالری گردی 12 اسفند

گالری گردی 12 اسفند

گالری گردی 12 اسفند ۱۴۰۱ در گالری‌های آتلیه کبود تبریز: نذر گذر؛ نمایشگاه آثار لیلا صبوری؛ 12 تا 24 اسفند احسان؛ صدای رنگ؛ نمایشگاه گروهی؛ 12 تا 15 اسفند بینش؛ نمایشگاه گروهی سالگرد افتتاح گالری، ۱۲ اسفند خانه هنرمندان ایران / گالری ... ادامه ...
گرافیتی تونس

موش و گربه بازی با پلیس

آشفتگی سیاسی که از زمان خیزش مردمی تونس را فرا گرفته، تغییر صحنه هنری این کشور را در پی داشته است. گروه‌های هنری جایگزین که قبلاً وجود نداشتند، مانند «اهل الکهف» که توسط دانشجویان ایجاد شد، از آزادی جدید خود برای ترسیم امیدها، ترس‌ها و دیدگاه‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند. ... ادامه ...