مجله چاپی

هنرستان هنرهای زیبای تهران

شماره ششم / پژوهشی درباره هنرستان هنرهای زیبای تهران

در این شماره که در زمستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا یک؛ بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود.                                                                                            این شماره تقدیم‌ می‌شود به استاد بی‌بدیل آواز ایران، ... ادامه ...
گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان

گروه آزاد

شماره پنجم / پژوهشی درباره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان در این شماره که در تابستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم می‌شود به زنده‌یاد خسرو سینایی، متفکر، موسیقی‌دان و ... ادامه ...
هنرکده هنرهای تزئینی

هنرکده هنرهای تزئینی

شماره چهارم / پژوهشی درباره هنرکده هنرهای تزئینی هنرکده بستری برای رجوع در این شماره که در زمستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم ‌می‌شود به زنده‌یاد اسماعیل شیشه‌گران ... ادامه ...