مجله چاپی

شماره هفتم / پژوهشی درباره تالار قندریز

شماره هفتم / پژوهشی درباره تالار قندریز

در این شماره که در تابستان 1400 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا قندریزی به وسعت ایران صفر شروع؛ این شماره تقدیم می‌‌شود به استاد رویین پاکباز به پاس تلاش بی‌‌‌‌‌‌وقفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایشان برای هنرهای دیداری ایران ... ادامه ...
هنرستان هنرهای زیبای تهران

شماره ششم / پژوهشی درباره هنرستان هنرهای زیبای تهران

در این شماره که در زمستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا یک؛ بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود.                                                                                            این شماره تقدیم‌ می‌شود به استاد بی‌بدیل آواز ایران، ... ادامه ...
گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان

گروه آزاد

شماره پنجم / پژوهشی درباره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان در این شماره که در تابستان 99 منتشر شد؛ می‌خوانید: سرمقاله فرشید پارسی‌کیا صفرِ شروع: این شماره تقدیم می‌شود به زنده‌یاد خسرو سینایی، متفکر، موسیقی‌دان و ... ادامه ...