مجله آنلاین

مجله‌ آنلاین

زیر نظر زروان روح‌بخشان با گروه تحریریه‌ای متشکل از چند دبیر از نویسندگان و هنرمندان عرصه‌ هنرهای دیداری به تولید محتوای جدید و قابل توجه در این حوزه می‌پردازد.

بام واژه‌شناسی/Guide

نام انگلیسی Guide با معنی اصلی “راهنما” نام انگلیسی Guide با معنی اصلی “راهنما” از guide انگلیسی میانه با همان معنی اصلی آمده است. واژه اخیر از فرانسوی باستان دخیل شده است و در زبان مادر ... ادامه ...

بام نگر/ال هلد

توهم‌گرایی انتزاعیبه بهانه زادروز ال هلد ال هلد (Al Held) دوازدهم اکتبر 1928 در بروکلین نیویورک متولد شد. در نوزده سالگی با الهام از دوستش نیکلاس کروشنیک، به هنر علاقه پیدا کرد و در 1951، به ... ادامه ...