کاتالوگ هنر معاصر ؛ انستیتو گوته تهران

121


کاتالوگ هنر معاصر؛ انستیتو گوته تهران
کاتالوگ هنر معاصر در خرداد سال ۱۳۴۷ به سفارش انستیتو گوته
تهران و توسط شرکت سهامی افست تهران به چاپ رسیده است.
این مجموعه شامل آثاری از معصومه سیحون، بهمن محصص، ابوالقاسم سعیدی،
سهراب سپهری، پرویز تناولی، حسین زنده‌رودی‌ست که عکس‌های آن توسط احمد عالی تهیه شده.
طرح روی جلد اثر هوشنگ کاظمی ست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.