ارزش و اعتبار هنر دیجیتالتوسط : در:


ارزش و اعتبار هنر دیجیتال

همانند هر سیستم اقتصادی دیگری، بازار هنر هم به عرضه و تقاضا وابسته است و برای بالا رفتن ارزش یک اثر هنری و به رسمیت شناخته شدن آن باید عرضه محدود در مقابل حجم تقاضای بالا قرار گیرد. چگونگی عرضه محدود یک سوال همیشگی در برابر هنر دیجیتال بوده و تا به امروز گالری‌ها و هنرمندان از طریق فروش نسخه‌های محدود به آن پاسخ داده‌اند؛ مشابه مدلی که برای عکاسی در پیش گرفته‌اند.

اما چالش بزرگی که وجود دارد امکان کپی و بازتولید راحت فایل‌های نرم‌افزاری است که کنترل عرضه را به چالش تبدیل می‌کند. به همین دلیل است که فعالان دنیای هنر دیجیتال به سراغ شبکه blockchain رفته‌اند؛ جایی که مالکیت آثار هنریِ غیرفیزیکی برای نسخه‌های محدود از هر اثرُ ثبت و قابل ردیابی می‌شود و امکان تکثیر غیر قانونی و ناخواسته از بین می‌رود. این مدل حق بازتولید اثر هنری را برای هنرمند حفظ و در عین حال کنترل عرضه را برای سرمایه‌گذاران و خریداران تضمین می‌کند.

امروزه رابطه بین هنرمند و مخاطب به شکل روزافزونی در فضاهای مجازی شکل می‌گیرد و هنرمندان نیز آگاهانه برای جذب به رسانه‌های اجتماعی مانند روی آورده‌اند

حال که سمت عرضه قابل کنترل شد تنها یک چالش دیگر باقی می‌ماند: چگونه هنرمندانی را انتخاب کنیم که به تقاضای قوی پاسخ دهند؟ این تقاضا نه تنها از بعد کمی بلکه مهمتر از آن، در بعد کیفی نیز مطرح است. محیط کاری هنرمندان شامل بازار (ارزش اقتصادی) از یک سمت و فضاهای آکادمیک (ارزش فرهنگی) از سمت دیگر است. در این میان نقش “سلیقه‌سازان” نیز بسیار پررنگ است که از قضا در دنیای هنر فراوانند؛ رسانه، مراکز حراج و دلالان، گالری‌ها، موزه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی. این وضعیت فهم و درک اکوسیستم دنیای هنر را پیچیده و ارزش‌گذاری را سخت می‌کند. این وضعیت مختص هنر دیجیتال نیست.

پیرامون وضعیت هنر دیجیتال باید بزرگی و کوچکی نقش هرکدام از بازیگران مذکور و نیز فضایی که اندرکنش‌ها در آن رخ می‌دهد بررسی شود. به دلیل ماهیت هنر دیجیتال و وابسته بودن آن به تکنولوژی، اینترنت و فضای مجازی، به نظر می‌رسد همه بازیگران غالبا باید در این زمین فعالیت کنند. امروزه رابطه بین هنرمند و مخاطب به شکل روزافزونی در فضاهای مجازی شکل می‌گیرد و هنرمندان نیز آگاهانه برای جذب مخاطب و گسترش دایره تاثیرگذاری به رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام روی آورده‌اند. در حال حاضر نقش گالری‌ها، مراکز حراج و موزه‌ها کماکان پررنگ است و بیشترین اثرگذاری را در موفقیت یک هنرمند دارند، اما مشخص نیست که در آینده نیز این قدرت را حفظ کنند. با توجه به گسترش روز افزون رسانه‌های اجتماعی و امکان اظهار نظر آزادانه بر اساس سلیقه شخصی، آینده دنیای هنر، خصوصا هنر دیجیتال، یک بازیگر مهم دیگر نیز دارد: سلیقه مخاطبان عمومی.

منبع: www.medium.com
تصاویر: آثار دیجیتال Tabor Robak

#بام_اقتصادهنر
دبیر: هژیر کهریزی
تصاویر:


برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

شرکت نگاه روشن پارس حامی پشت‌بام

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن logo.gif است

مجله آنلاینویژه

هژیر کهریزیAuthor posts

دبیر بام اقتصاد هنر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.