هژیر کهریزی

هژیر کهریزی

متولد 1369، کرمانشاه

هژیر کهریزی فارغ‌التحصیل و پژوهشگر رشته مهندسی سازه دانشگاه تربیت مدرس است.
او در کنار حرفه مهندسی، به حوزه هنرهای تجسمی، به ویژه عکاسی، علاقه‌مند و طی سالیان گذشته به مطالعه و فعالیت شخصی در این زمینه پرداخته است.

تحصیلات آکادمیک
کارشناسی ارشد مهندسی سازه93-91
دانشگاه تربیت مدرس، تهران

کارشناسی مهندسی عمران91-87
دانشگاه اراک، اراک

سوابق حرفه ای
عضو هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه
شرکت پارس سایزمیک تاکنون-96
مهندس سازه
شرکت پرلیت96-95
پژوهشگر94-92

عضو تیم مهندسی تدوین آیین‌نامه طراحی بیمارستان‌ها براساس عملکرد

تجربه تدریس
دستیار تدریس بهار و پاییز 90
طراحی سازه های فولادی
دانشگاه اراک

دستیار تدریس بهار 89
مقاومت مصالح
دانشگاه اراک

افتخارات
93-91 •دستیار تحقیق، دانشگاه تربیت مدرس.
93-92 •کارشناس مرکز محاسبت سریع سازه، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس.
91 •سردبیر علمی نشریه تخصصی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک و کسب عنوان نشریه برتر در ششمین جشنواره ملی حرکت.
91-90 •مدیر مسئول و سردبیر نشریه فرهنگی طلوع، انجمن نشر اندیشه، دانشگاه اراک.

مقالات

•Kahrizi, H., Aghakouchak, A. A., (2015). “Investigating Relative Fixity of the Connection Region in Special Concentrically Braced Frames and the effect of Column Section on the Seismic Behavior of the System” International Journal of Steel Structures, Under review.

•Kahrizi, H., Aghakouchak, A. A., (2015). “Influence of Column Section on the Seismic Behavior of Special Concentrically Braced Frames”, 1st Int. Conf. on Steel Structures, Tehran, Iran. (oral presentation)

•Kahrizi, H., Aghakouchak, A. A., (2015). “Numerical Analysis of the Behavior of Concentrically Braced Frames under Cyclic Loading Considering Column Orientation” 7th Int. Conf. on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran.