فرانک احمدزاده

فرانک احمدزاده
فرانک احمدزاده

فرانک احمدزاده متولد ۱۳۶۰ تحصیلات خود را در مقطع لیسانس
و فوق لیسانس در رشته زبان و ادبیات فرانسه به پایان رسانده
است.
– از سال ۱۳۸۶ با استودیو پارسی همکاری می‌کند.
– فعالیت خود را در مطبوعات با روزنامه ستاره صبح و مجله ادبی آناهیتا شروع کرده است.
– ترجمه مقالات و مصاحبه در زمینه هنرهای دیداری.
– از سال ۹۴ همزمان با تاسیس و شروع فعالیت گالری دنا در کنار مجموعه فعالیت کرده تا اینکه در سال ۱۳۹۶ به طور رسمی مدیریت گالری دنا را به عهده گرفته است.