پریسا تقی‌پور/واقعیت ما را آزاد خواهد ساختتوسط : در:


«واقعیت ما را آزاد خواهد ساخت»

نمایشگاه آثار پریسا تقی‌پور، با عنوان «واقعیت ما را آزاد خواهد ساخت» پروژه‌های آران. جهان اساطیر، جهانی رمزآلود و جادویی‌ است. برای برخی، مفهومی خیالی و سراسر افسانه است و برای برخی دیگر ریشه در باورها، سنن و فرهنگ دارد. اما شاید بتوان بهترین تعبیر از اسطوره را مواجهه انسان با طبیعت، سرگذشت و داستان مینوی دانست که توضیحی ا‌ست برای چگونگی پدید آمدن هستی، در قالب روایتی تاریخی. پریسا تقی‌پور بنا بر آن‌چه در جهان اساطیر در حکم دوگانه‌انگاری (ثنویت) پدید آمده، با تکیه بر قوه تخیل، دست به بازنمایی تمثیلی و جادویی تقابل بین نیروهای خیر و شر زده است.

وجود تصاویر رادیولوژی در کنار انگره مینو

هنرمند در این بازنمایی که همراه با نگرش شخصی‌ است، در ارایه مفهومی از معنای نمادین اساطیر، لایه‌های مغموم از رویدادهای زندگی خود را نیز به معرض نمایش گذاشته است. این شخصی‌نگری تا جایی پیش می‌رود که علاقه هنرمند به نگارگری و وجود تصاویر رادیولوژی (که برگرفته از زندگی شخصی اوست) در کنار انگره مینو(اهریمن)، حضور پر رنگی دارد؛ چنان که می‌توان تصاویر رادیولوژی را به تنهایی یک اثر مجزا به حساب آورد. فارغ از این‌که چنین رفتاری تا چه حد با نسبت فرم و محتوا و ارتباط با فضای اسطوره‌ای نمایشگاه همخوانی دارد، می‌توان این برخورد را در خوانشی روانکاوانه بررسی کرد. کما‌این‌که در مجسمه ضحاک، برخوردی متفاوت رخ داده و ضحاک کفش‌های مردانه امروزی به پا دارد که به نظر عنصری نامانوس در ترکیب‌بندی کلی اثر است، چنان که تصاویر رادیولوژی در کنار انگره مینو.

عدم جنسیت بین اسطوره‌های مردانه یا زنانه

مجسمه(عروسک)‌های تقی‌پور واجد مضمون عدم جنسیت بین اسطوره‌های مردانه یا زنانه است؛ تلفیقی از هیبت مردانه با حضور عناصر زنانه در فیزیک بدنی که شاید تعبیری از ثنویت باشد، اما این‌بار نه در عملکرد و نقش اسطوره، که در هویت آن. رفتاری که حتا در موجودی غیر از انسان، مانند سیمرغ نیز رخ داده که بیشتر تداعی‌کننده یک لاماسو است تا پرنده‌ای اسطوره‌ای. ماده و متریالی که هنرمند در ساخت این مجسمه(عروسک)ها از آن بهره برده، تداعی‌کننده میرایی و عدم ازلی بودن آن‌هاست؛ در عین این‌که با هیبتی عجیب و غریب مواجه هستیم، تضادی در ساحت اسطوره‌ای می‌یابیم. شاکله‌ای از پارچه و نخ (عناصری کم دوام) در تضاد با تعریف و خوانش اساطیری (ساحت ازلی و ابدی).

#بام_گردی
دبیر: محمد شمس
تصاویر:

گروه معماری کارند حامی شماره پنجم پشت‌بام
اخبار هنر‌های تجسمی را در پشت بام پیگیری کنید.
برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

مجله آنلاین

محمد شمسAuthor posts

دبیر بام‌گردی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.