تاریخ هنر ایران

خروس جنگی

خروس جنگی

شماره دوم / پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی در این شماره که در تابستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا    یک؛  بزنگاه تاریخی این‌‌قدر پیاپی در بزنگاه تاریخ بوده‌ایم که دیگر نمی‌توانم ... ادامه ...

درآمدی بر بازخوانی تاریخ هنر ایران

charsoohonar مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار میکند: درآمدی بر بازخوانی تاریخ هنر ایران: ظرفیت ها و چالش های نظری سیامک دل زنده *(این کلاس بصورت آنلاین برگزار میشود.) * ٠٢١٢٢٨۶١٣۵۶ ٠٢١٢٢٨۶١٣۵۶ . لینک اینستاگرام چارسو ……. ... ادامه ...