استودیو پارسی

استودیو خلاقه پارسی

استودیو پارسی در سال 1383 به مدیریت فرشید پارسی‌کیا در تهران شروع به کار کرد. فعالیت‌های این استودیو بیشتر درباره طراحی Corporate Identity Guidline ، Advertising Campaigns ، Logo Design ، Poster Design و … است.

صفحه اثر NFT استودیو پارسی در opensea.io

طراحی نشان اصلی شرکت فناوران
طراحی نشان تصویری شرکت فناوران
طراحی هویت تصویری سازمانی شرکت فناوران
طراحی نشان اصلی شرکت فناوران
طراحی هویت تصویری سازمانی شرکت پیشگامان کشت پایدار
طراحی نشان اصلی شرکت ویستا کیمیای پارس
طراحی نشان تصویری شرکت ویستا کیمیای پارس
طراحی هویت تصویری سازمانی شرکت
طراحی نشان اصلی کافه رست
طراحی هویت تصویری سازمانی شرکت تک وست
طراحی هویت تصویری سازمانی شرکت تک وست
طراحی نشان اصلی شرکت تک وست
طراحی هویت تصویری سازمانی شرکت پروزت
طراحی نشان اصلی برند تیمچه
طراحی نشان اصلی برند تراست آکادمی
طراحی نشان اصلی برند VGC
طراحی نشان اصلی برند نیاکان
طراحی نشان اصلی گالری دنا
طراحی نشان گالری دنا (حراج ماه)
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری
طراحی پوستر رویداد فرهنگی هنری