محسن حسین خانی

محسن حسین خانی - مدیر داخلی و طراح گرافیک

محسن حسین خانی – مدیر داخلی و طراح گرافیک

……………………..

سوابق محسن حسین خانی

 • 1396.نمایشگاه گروهی عکس، فستیوال مرسی پوئسی گوتنبرگ، سوئد
 • 1396.طراحی پوستر نمایشگاه آرزوی من گردآورنده حسن اشرف اسلامی گالری دنا
 • 1396.طراحی پوستر پرفورمنس باده پنهان، الهام زارع نژاد گالری دنا
 • 1397.نمایشگاه گروهی عکس، چون باد می‌وزی بر گیسوان نداشته‌ام گالری دنا
 • 1397.نمایشگاه گروهی عکس، فستیوال مرسی پوئسی گوتنبرگ، سوئد
 • 1397طراح گرافیک نشریه پشت‌بام شماره 1، پژوهشی درباره جنبش سقاخانه
 • 1397.عکاس نشست راهبردی فناوران و صنعت بیمه
 • 1398.طراح گرافیک نشریه پشت‌بام شماره2، پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی
 • 1398.طراح گرافیک نشریه پشت‌بام شماره3، پژوهشی درباره بینال‌های تهران 1337-1345
 • 1398.طراح گرافیک نشریه پشت‌بام شماره4، پژوهشی درباره هنرکده هنرهای تزئینی1339-1357
 • 1398.طراح گرافیک کتاب روزگار محجوب؛ سالشمار زندگی استاد حسین محجوبی، امیر سقراطی
 • 1398.تدوین و تصویربرداری فیلم «مهدی حسینی»، به کارگردانی حمید جانی‌پور
 • 1398.تدوین و تصویربرداری فیلم « سیاه و سفید در بینال‌های تهران »، به کارگردانی حمید جانی‌پور
 • 1398.تدوین و تصویربرداری فیلم « یعقوب امدادیان »، به کارگردانی حمید جانی‌پور
 • 1398.تدوین و تصویربرداری فیلم « محمدرضا اصلانی »، به کارگردانی حمید جانی‌پور
 • 1398.تدوین و تصویربرداری فیلم « بهزاد شیشه‌گران »، به کارگردانی حمید جانی‌پور
 • 1398.طراح گرافیک  نشست راهبردی بیمه عمر شرکت فناوران، مدیر هنری فرشید پارسی‌کیا/استودیو پارسی
 • 1398.عضو تیم استودیو پارسی در طراحی کتاب راهنمای هویت بصری شرکت ویستا کیمیای پارس
 • 1398.عضو تیم استودیو پارسی در طراحی کتاب راهنمای هویت بصری خانه قاب هفت
 • 1398.طراح گرافیک کتاب Why Street Photography . از Street Photographers fdn
 • 1399.عضو تیم استودیو پارسی در طراحی کتاب راهنمای هویت بصری تیمچه.
 • 1399.طراح گرافیک نشریه پشت‌بام شماره5، پژوهشی درباره گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان
از نمایشگاه چون باد میوزی بر گیسوان نداشته‌ام

از نمایشگاه چون باد میوزی بر گیسوان نداشته‌ام


از نمایشگاه چون باد میوزی بر گیسوان نداشته‌ام

از نمایشگاه چون باد میوزی بر گیسوان نداشته‌ام


پرفورمنس باده پنهان

پوستر پرفورمنس باده پنهان


پوستر نمایشگاه آرزوی من

پوستر نمایشگاه آرزوی من


سقاخانه-شماره اول پشت بام

شماره اول نشریه پشت بام- سقاخانه-1397


شماره دوم نشریه پشت بام-سقاخانه

شماره دوم نشریه پشت بام- خروس جنگی-1398


شماره سوم نشریه پشت بام- بینال های تهران

شماره سوم نشریه پشت بام- بینال های تهران-1398


شماره چهارم نشریه پشت بام- هنرکده هنرهای تزیینی

شماره چهارم نشریه پشت بام- هنرکده هنرهای تزیینی-1398


روزگار محجوب

سالشمار زندگی استاد حسین محجوبی-1398


شماره پنجم نشریه پشت بام- گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان