در شماره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان بخوانید.

83
گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان

در این شماره می‌خوانید.

در شماره گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان می‌خوانید.

سر‌مقاله

فرشید پارسی‌کیا

سرمقاله

در ماه‌هایی که مشـــــــــغول پژوهش شمـــــــاره «گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان» بودیم، بیماری کرونا آمــــد و دنیا چنان تغییر کـرد که به جرات مــــی‌توان گفت دیگر هیچ شباهــــــتی به قبل از این ویروس منحوس ندارد.

فرشید پارسی کیا

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

سال‌شمار
گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان
گروه پژوهشی پشت‌بام

فرانک احمدزاده، یاسمن شاپوری، محمد شمس، نرگس مرندی
عضو مهمان فضه زحمتکش

سال‌شمار گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان / گروه پژوهش پشت‌بام / فرانک احمدزاده، یاسمن شاپوری، محمد شمس، نرگس مرندی / عضو مهمان فضه زحمتکش

سال‌شمار پیش رو شامل پژوهـــشی است درباره گروه آزاد نقاشان و مجســــــمه‌سازان که شکل‌گیـــــــری و روند تــــوسعه این گروه را هدف قرار داده و اطــــلاعات افراد، جریان‌ها، گالـــــری‌ها و یا مکان‌هـــایی را که در روند شکل‌گیری گروه آزاد تاثیر گذاشته‌اند، ارایه می‌کند.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

تاریخ نگاری
گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان
گروه پژوهشی پشت‌بام

فرانک احمدزاده، یاسمن شاپوری، محمد شمس، نرگس مرندی
عضو مهمان فضه زحمتکش

تاریخ‌نگاری / گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان / گروه پژوهشی پشت بام / فرانک احمدزاده، یاسمن شاپوری، محمد شمس، نرگس مرندی / عضو مهمان فضه زحمتکش

گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان یکی از گروه‌های مهم هنری ایران است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ خورشیدی با ترویج رویکردی متفاوت در جریانات و جنبش‌های هنر ایران فعالیت می‌کرد. این گروه که شامل هفت عضو اصلی و تعدادی مدعو در هر نمایشگاه بوده است، با تاثیرپذیری از جریان هنر روز جهان و همچنین نگاهی ضد بازار هنر در هفت جریان نمایشگاهی آثار خود را ارایه داده است.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

بررسی ریشه‌شناختی
واژه‌های مرتبط با گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان

فرهنگ پارسی کیا

بررسی ریشه‌شناختی واژه‌ها / فرهنگ پارسی‌کیا

گروه اسمی «گروه آزاد نقاشان و مجسمـــــــه‌سازان» دارای پنج بخش اصلی است؛ ســــــــــه واژه فارسی «گروه»، «آزاد» و «ساز» و دو واژه عربی «نقاش» و «مجسمه». از آنجا که این گروه هنری، مدعی تولید آثار با رویکرد هنر مفهومی   Conceptual Art بودند، بررســــی ریشه‌شناختی صفت انگلیسی Conceptual نیز اهمیت پیدا می‌کند.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

ولوله‌ای در شهر
گفت‌و‌گوی توکا ملکی با غلامحسین نامی

توکا ملکی

ولوله‌ای در شهر گفت‌و‌گوی توکا ملکی با غلامحسین نامی

از اعضــــــــــای اصلی گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌ســــــــــــازان، امروز تنها غلامحسین نامــــی و سیراک ملکنیان در بین ما حضور دارند. در همه این سال‌ها غلامحسین نامی از هر فرصتی برای معرفی و تبیین فعـــالیت‌های این گروه استفاده کرده و خاطـــــرات، دیده‌ها و شنیده‌ها و تجربیاتش از تشکیل گروه آزاد را در اختیار علاقمندان قرار داده است.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

علیه شی‌شدگی

سینا یعقوبی، آناهیتا رضایی

علیه‌شی‌شدگی / سینا یعقوبی، آناهیتا رضایی

در سال‌های 1353 تا 1355 گروهی از هنرمندان هنرهای دیـــــــداری، تحت عنوان گروه آزاد، به برگزاری پنج نمـــــــــــایشگاه اهتمام ورزیدند و چنان‌که در آرای ایشان مشهــــــود است هدفشان جست‌وجو و تجربه مسیر نو، به چالش کشیدن معیارهــــــــــا، سر باز زدن از تکــــــــرار و نمایش چشم‌اندازهای دیگر بود.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

چالش تعریف
گفت‌و‌گوی زروان روح‌بخشان با حمید سوری

زروان روح‌بخشان

چالش تعریف / گفت‌و‌گوی زروان روح‌بخشان با حمید سوری

دکتر حمید سوری از استادان، پژوهشــــگران و منتقدان برجسته هنــر معــــــاصر ایران است. او که دانش‌آمــــــــــوخته تاریخ هنر دانشـــــــگاه سانتاباربارا در کالیفرنیا است، پس از بازگـــشت به ایران، با تمــــرکز بر رویکردهای هنر پســـــامدرن، به تدریس، پژوهش و نگارش در هـــــنر معاصر ایران پرداخته است.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

شمشیر‌زنان بیشتری می‌خواهیم

بهزاد حاتم

شمشیر‌زنان بیشتری می‌خواهیم / بهزاد حاتم

در ســـال‌هایی که گروه آزاد نقـــــــاشان و مجسمه‌ســــــــازان آمدند و نمـــــایش‌هایی بر پا کـــــــردند، بهزاد حاتم نقد هنری مـــی‌نوشت. او درباره‌ی دو نمـــــایش نخست گروه آزاد، آبی و گنج و گستره، بــــرای ماهنامه‌ی رودکی نقد نوشت.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

مارکو؛ شخصیتی محکم و جدی
گفت‌و‌گوی فرانک احمد‌زاده با لیلی گلستان

فرانک احمد‌زاده

مارکو؛ شخصیتی محکم و جدی گفتگوی فرانک احمدزاده با لیلی گلستان

لیلی گلستان گالری‌دار، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران است. او دانش‌آموخته رشته طراحی دکـــور و لباس تئاتر و همچنین طراحی پارچه از فرانسه است. پس از بازگـــشت از فرانسه، ابتدا در کـــــارخانه پارچه‌بافی مقدم به عنوان طراح پارچه شـــــروع به کار کرد، ولی پس از مدتی از آن‌جا بیرون آمد و به عنوان طـراح لباس در سازمان تازه تاسیس تلویزیون ملی ایران استخدام شد.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

هنرمند از پول حرفی نمی‌زند.

حمید‌رضا ششجوانی

هنرمند از پول حرفی نمی‌زند. / حمید‌رضا ششجوانی

ما وقتی را که می‌تـــوانستیم صرف پول درآوردن و فعــالیت خصوصی کنیم، به کار در این گروه اختصاص دادیـــــم که از آن هم نفع مــــادی انتظار نداریم و امیدواریم کسی درباره ما جز این نیاندیشد. (مرتضی ممیز در گفت وگو با صور اسرافیل 1354)

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

هنر محدودیت‌پذیر نیست.
گفت‌و‌گوی فضه زحمت‌کش با بهمن بروجنی

فضه زحمت‌کش

هنر محدودیت‌پذیر نیست. گفتگوی فضه زحمت‌کش با بهمن بروجنی

سومین نمایشگاه گـــروه آزاد نقاشــــان و مجسمه‌ســـــازان با عـــنـــوان «رنگ آبی»، به اهتمام وزارت فرهنگ و هنر، با همکــاری کمیته ملی هنرهای تجسمی یونسکو و نشریه جوانان رستاخیز برگزار شد.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

تحدیدِ تهدید

کیوان موسوی‌اقدم

تحدیدِ تهدید / کیوان موسوی‌اقدم

مرتضی ممیز (1315- 1384) را می‌توان از موثرتــــرین هنرمندان نوگرای ایران دانست. او که شهرت اصلی خود را مدیون تولـــــــیدات هنری گسترده در حوزه گـــــرافیک است و بسیاری او را پدر گــــرافیک ایران می‌خوانند، در سایر حوزه‌های هنرهای دیداری نیز کـــــارهای مهمی انجام داده است.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

پوتین‌های خسته از صلح
گفت‌و‌گوی آناهیتا رضایی با محمد صالح‌علا

آناهیتا رضایی

پوتین‌های خسته از صلح / آناهیتا رضایی

محمد صالح علا متولد 1331، بازیگر، مجری برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌ساز و ترانه‌سرای ایرانــــی است. وی دارای فـــــوق‌دیپلم سینما و تلویزیون از مــــــدرسه هنرهـــــای دراماتیک رویــــال آکادمی لندن، کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای درامــــــاتیک و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانـــــشگاه علامه طباطبایی است.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

بیلی با آخی بر سر

حمید جانی‌پور

بیلی با آخی بر سر / حمید جانی‌پور

گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌ســـــــازان با رویکردی نزدیــــــــــک به هنر مفهومی، در ســــــــــال 1353 تاسیس شـــــــد. این گروه در اغــــلـــب نمایشگاه‌های خود از هنرمندان دیـــــگری هم دعوت می‌کــــرد، تا به عنوان مهمان در نمایشگاه حضور داشته باشند.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

در ستایش امر خیالی

مهدی مقیم‌نژاد

در ستایش امر خیالی / مهدی مقیم‌نژاد

احمد عالی پدیده‌ای منفرد، مستقل و جدا افتاده در هنر ایـــــــــــران اســـــــت. هنرمند مدرنی با تمایـــــــلات مفهومی که تجربیاتش، نه در زمینه‌های نقاشــــی و عکاســی چـــــنــــــدان با معنای مدرنیسم در این رسانه‌ها همسویــــی داشت و نه در قالب الگوهای متعارف هنر مدرن در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی می‌گنجید.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

هفت انگشت اثر‌گذار

مهدی فاتحی

هفت انگشت اثر‌گذار / مهدی فاتحی

با توجه به تحولات نقاشی مدرن دهــــــه 40 و 50 در ایران، شاید این سخن که گرافیک امروز ایران بر بستر نقاشی رشد کرده،بیراه نبـاشد. برای ادراک این امر باید شرایط و تحولات رویدادهای مهم هنرهای دیداری ایران و موقعیت اقتصادی و اجتماعی زمانه را بررسی کرد.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

هنرهمچون درمان

فرزانه حسینی

هنر همچون درمان / فرزانه حسینی

در دهه پنجاه شمسی هنرمندان ایرانی همــگام با تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به سمت و سویی جــــــهـــــانی گرویدند. «گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان»  با حـــضــــور برخی از هنرمندان  نوگرا در اوایل این دهه تشکیل شد.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

مخالفان گروه آزاد

سجاد باغبان‌ماهر

مخالفان گروه آزاد / سجاد باغبان‌ماهر

تشکیل انجمن، کانـــــــون و گروه برای فعالیت‌های ســــــازمان‌یافته و هدفمند در فضای هنر تجسمی ایـــــــــران، همواره کـــــــاری دشوار و طاقت‌فرسا بوده و معدود حرکــت‌ها در این زمینه نیز بسی ناپایدار و گاه نافرجام بوده است!

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

ساکنِ روان

یوریک کریم‌مسیحی

ساکنِ روان / یوریک کریم‌مسیحی

«باغ سنگی»، اثر برجسته‌ی پرویز کیمیاوی در سینمـای مستند ایران، اگر چه محور آن برپاییِ باغی از چوبِ خشک و پاره‌سنگ اســــــــــت به دست درویش‌خانِ اسفندیارپور به رانه و اراده‌ای برخـاسته از ایمان و اعتقاد، اما در قلمرو هنرهای تجسمی اثری‌ست …

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

منابع، گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان

زروان روح‌بخشان، محمد شمس

منابع گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان / زروان روح‌بخشان، محمد شمس

در روند مدرنیسم در هنر ایران، انجمن‌ها، نهادهــــــا و گروه‌هـــــایی شکل گرفتند. یکی از این گروه‌های مهم، گروه آزاد نقــــــــاشـــــــان و مجسمه‌سازان بود که در میانه دهه 1350 تشکیل شد.

می‌توانید ادامه این مطلب را در شماره پنجم پشت‌بام بخوانید.

گروه معماری کارند حامی شماره پنجم پشت‌بام

علی شریعتی، زهرا سربندی

گروه معماری کارند حامی شماره پنج پشت‌بام

اخبار هنر‌های تجسمی را در پشت‌بام پیگیری کنید.
برای خرید نسخه کاغذی پشت‌بام به این لینک مراجعه کنید.


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.