آشنایی با برخی کلمات تخصصی ارتباطات بازاریابی و تبلیغاتتوسط : در:

آگهی تلوزیونی

آگهی تلوزیونی


کلمات تخصصی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات

Packshot

بخشی از آگهی تلویزیونی که در آن محصول یا خانواده محصولات مورد
تبلیغ به نمایش درمی‌آیند و تصویر فقط بر آن تمرکز دارد؛ معمولا در آخر
آگهی‌های تلویزیونی گنجانده می‌شود.

#بام_گرافیک
دبیر:
امیرحسین نباتی
وانیا امان‌زاده

اخبار هنرهای تجسمی را در پشت بام پیگیری کنید.

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

خرید نسخه کاغذی

مجله آنلاین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.