جلدهای مجله خروس جنگیتوسط : در:


جلد های مجله خروس جنگی

انجمن هنری خروس جنگی درسال 1327 توسط جلیل ضیاءپور
بنیان‌گذاری شد. انجمن هنری خروس جنگی انجمنی هنری در
ایران بود که در سال 1327 توسط جلیل ضیاءپور با کمک همفکرانش
بنیان‌گذاری شد. این انجمن، مجمعی پیشرو در ادبیات، تئاتر،
موسیقی و نقاشی بود.

برای خواندن اطلاعات تکمیلی به شماره دوم پشت ( انجمن هنری خروس جنگی ) مراجعه کنید.

 

جلد شماره اول خروس جنگی

جلد شماره اول خروس جنگی

 

جلد شماره دوم خروس جنگی

جلد شماره دوم خروس جنگی

 

جلد شماره سوم خروس جنگی

جلد شماره سوم خروس جنگی

 

جلد شماره چهارم خروس جنگی

جلد شماره چهارم خروس جنگی

 

جلد شماره پنج خروس جنگی

جلد شماره پنج خروس جنگی

 

برای عضویت در اینستاگرام پشت‌بام اینجا را کلیک کنید

اخبار هنرهای تجسمی را در پشت بام پیگیری کنید.

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

خرید نسخه کاغذی

اسناد پژوهشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.