“جدار ” نمایشگاه آثار مریم اسپندیتوسط : در:

"جدار " نمایشگاه آثار مریم اسپندی در گالری امکان


“جدار ” نمایشگاه آثار مریم اسپندی در گالری امکان

•منتخب نمایشگاه‌های هفته‌ی گذشته
•نمایشگاه آثار مریم اسپندی
•با عنوان “جدار “
گالری امکان

 آثار مریم اسپندی از آن دست نمایشگاه‌هایی است که باید بی کم و کاست خود را در فضای آن رها کنی و بی آن‌که مشاهده‌گر صرف باشی با حسی شهودی به ادراک آن بپردازی.

(بر اساس دیدگاه مرلوپنتی، ما در مقام ناظر اثر صرفا آن را مشاهده نمی‌کنیم بلکه به گونه‌ای شهودی آن را درک می‌کنیم)

آثار او در این ما را به سوی خود دعوت می‌کنند، و در فضای مبهم خود رها می‌سازند.

روی پوسته‌ی نازکی از ابهام راه می‌رویم  هنگامی که معلق می‌شویم، خطوط پرسپکتیو نمای آثار دستانمان را می‌گیرند.

بدین‌گونه بین واقعیت و تجرد در سیلانیم و قرار نیست به جایی برسیم.

چرا که در ادراک حسی خود شناوریم و تجربه هنرمند را در ضمیر ناخودآگاه خود تجربه می‌کنیم.

نوع ترکیب مواد و رقیق بودن متریال و تکنیک آثار به همراه رنگ‌های خاکستری و آشنایی لکه‌ها روی دیوارها ما را با خود همراه می‌کند.

نوعی همذات پنداری با نگاه خالق اثر در ما شکل می‌گیرد بی آن‌که دقیقا متوجه سر منشا آن باشیم.

جدار او کعبه‌ای است فرو کاسته شده به سطحی نازک و رقیق که با استفاده از پرسپکتیو خطوط و سطوح تقسیم شده در کادر ما را در دو عالم واقعیت و تجرد رهنمون می‌سازند.

حضور و قوت این ابهام و گنگی حاکم بر نمایشگاه با عدم استیتمنت بر روی دیوار تکمیل می‌گردد که خود نشانه هدفمندی این ابهام است.

بام گردی
دبیر: مهدی مشایخی

 

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

“جدار ” آثار مریم اسپندی در گالری امکان

 

خرید نسخه کاغذی

 

 

مجله آنلاین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.