نگارخانه ایران

57

کارنامه و کوشش‌های نگارخانه ایران:

کتاب نگارخانه ایران در سال ۱۳۵۵ به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین جشن شاهنشاهی و به سفارش اداره کل آفرینش هنری و ادبی به چاپ رسیده است. رویین پاکباز در این کتاب کوشیده تا بخشی از نشریات نمایشگاه‌‌های برگزار شده و فهرستی از رویدادهای تاریخی نگارخانه ایران را در اختیار علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار دهد.

لیست مطالب کتاب:
پیشگفتار
گزیده نشریات نمایشگاه‌ها
فهرست زمانی رویدادهای «نگارخانه ایران»


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.