مرتضی ممیز ؛ خط زیبای بهزاد

58

مرتضی ممیز ؛ خط زیبای بهزاد

خط فارسی خط بسیار زیبائی است. حرکات متنوع تصویری آن امکانات بسیاری را برای خلاقیت هنرمند خطاط بوجود می‌آورد. ‌
هنرمند خطاط شکل کلمات را بر حسب موقعیت جمله با کلمه دیگر ترکیب می‌کند و مانند حروف لاتین حروف و کلمات در قالبی مشخص در پی هم قرار نمی‌گیرند. به همین جهت وقتی به شیوه‌های کلاسیک خط فارسی نگاه می‌کنیم ترکیبات کلمات هر بار زیبائی بخصوصی را نشان می‌دهد.
اما وقتی مسئله چاپ مطرح شد و بناچار خط فارسی در قالبی تکنیکی قرار گرفت، امکانات هنرمندانه‌ی شیوه‌های خطاطی محدود و حتی ناممکن گشت.
چرا که امکانات فنی اجازه نمی‌داد تا آن ترکیبات هنرمندانه‌ی خطاطان متجلی شود.

ادامه مطلب را در سند منتشر شده بخوانید.

مرتضی ممیز ؛ خط زیبای بهزاد

برای مطالعه و دیدن آرشیو اسناد پژوهشی پشت‌بام به لینک زیر مراجعه کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.