بازگشت به طبیعتتوسط : در:


اما الن (Emma Allen) در سال 2014 ویدیویی با عنوان «روبی» ساخت که زندگی، مرگ و بازگشت به طبیعت را به زیبایی نمایش می‌دهد. او که در نقاشی روی بدن تخصص و مهارت بسیار دارد، چهره خود را نقاشی کرده و با استفاده از بیش از 750 عکس از چهره خود، این ویدیو انیمیشن استاپ‌موشن را ساخته است.

این ویدیو روایتی کوتاه و سریع از گذر عمر است؛ از جوانی به پیری و مرگ و تبدیل جمجمه به بستری برای رشد گیاهان و بازگشت به کهیان و تولدی دوباره در قالبی دیگر، با ظرافت و جذابیت تصویری. در این ویدیوی 70 ثانیه‌ای، چهره هنرمند صفحه نقاشی است و گویی زندگی را بر خود و خود را در کل هستی تصویر می‌کند.

بام نگر

مجله آنلاینویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.