اوژن شیراوژن مجموعه «در خانه بمانیم»

4


اوژن شیراوژن، كارشناسى‌ارشد نقاشى از آکادمی موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، مولدوا ۵٤-۲۰۱۱
Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice (AMTAP), Chisinau, Moldova
تدریس در مدرسه نقاشی در سال‌های ، ٢٠٠٨-۲۰۱۱
شهر کیشینو – مولداوی
(Gimnaziul Elimul Nou) Chisinau – Moldova

عضو انجمن هنر و میراث فرهنگی رومانی Member of Cultural Organization Art & Heritage Unesco Club, Romania
بام نگر
انتخاب هنرمند، تهیه و تنظیم:
فرشید پارسی‌کیا
پارسی استودیو
ساناز علاءالدینی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.