فروش رمزداده (NFT) اثر William Blakeتوسط : در:

فروش رمزداده (NFT) اثر William Blake

فروش رمزداده (NFT) اثر William Blake


گالری Whitworth، مستقر در دانشگاه منچستر انگلستان، قصد دارد ۵۰ کپی از یک اثر William Blake را (که نسخه اصلی آن را در اختیار دارد) به صورت رمزداده (NFT) به فروش برساند.

منبع خبر: Art Newspaper

اخبارویژه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.