بام واژه‌شناسی/Ideaتوسط : در:


نام انگلیسی Idea با معنی اصلی “ایده” از Idea لاتینی

نام انگلیسی Idea با معنی اصلی “ایده” از Idea لاتینی با همین معنی آمده است. واژه اخیر دارای صرف مفرد مونث فاعلی است و از Ιδέα یونانی باستان با صرف مشابه و معانی اصلی “شکل”، “ظاهر”، “نوع”، “سبک” و “ایده” گرفته شده است. این واژه احتمالا از widéhā* هلنی نخستین با معنی اصلی “تصویر” آمده است که خود از widéseh₂* هند و اروپایی نخستین با همین معنی مشتق شده. صورت مذکر واژه اخیر wéydos* با همان معنی “تصویر” است که از ریشه weyd* هند و اروپایی نخستین با معنی “دیدن” گرفته شده.
به نظر نگارنده، پیشنهاد جایگزین فارسی برای این واژه پرکاربرد که بار معنایی ویژه‌ای نیز دارد، اشتباهی بنیادی است و بهتر است به همین صورت وارداتی از آن استفاده کرد. به هر حال با توجه به معنا و کاربرد فعلی “ایده”، واژه “اندیشه” می‌تواند جایگزین‌ احتمالی این واژه باشد.
#بام_واژه‌شناسی
دبیر: فرهنگ پارسی‌کیا

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.
شرکت نگاه روشن پارس حامی پشت‌بام


این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن logo.gif است

مجله آنلاینویژه

فرهنگ پارسی‌کیاAuthor posts

دبیر بام واژه‌شناسی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.