بام واژه‌شناسی/نگارگری

17

“نگارگری”، هنر و فن خلق نقاشی‌های ظریف

واژه “نگارگری” به هنر و فن خلق نقاشی‌های ظریف اطلاق می‌شود. این نقاشی‌ها دارای موضوعاتی با زمینه‌های سنتی و مذهبی ایرانی بوده و بر روی کاغذ کشیده می‌شوند. هسته واژه اخیر، واژه “نگار” است. واژه “نگار” از nigār پارسی میانه به معنی “نقش” آمده که تحول یافته -nikāra* ایرانی باستان است. خود این واژه بازسازی شده، دارای پیشوند ni* و ستاک فعلی -kāra* از ریشه -kar ایرانی است. با توجه به ریشه‌های هند و اروپایی -kar می‌توان آن را دارای معانی “به یاد آوردن”، “شیار کردن” و یا “کندن” دانست. اگر معنای “کندن” و “بریدن” را در نظر بگیریم (که با بافت معنایی نیز همخوانی دارد)، ریشه هند و اروپایی آن به صورت زیر خواهد بود:
-s)ker)* که به معنی “بریدن” است.

در متون پارسی میانه و پارتی ترفان، واژه‌های nigār به معنی “نقش” و nigārgar به معنی “نقاش” موجود هستند. در ارمنی واژه nkar به معنی “تصویر” را داریم که از زبان‌های ایرانی وام گرفته شده و nkarič مشتق شده از آن، به معنی “نقاش” است. در فارسی نو نیز، این واژه همین کارکرد را داشته. بیت زیر از منوچهری نشانگر این کارکرد است:
وگر آزر بدانستی تصاویرش نگاریدن
نه ابراهیم از آن بدعت بری گشتی نه اسحاقش

#بام_واژه_شناسی
دبیر: فرهنگ پارسی‌کیا

اخبار هنر‌های تجسمی را در پشت بام پیگیری کنید.
برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.
گروه معماری کارند حامی شماره پنجم پشت‌بام

فرهنگ پارسی‌کیامشاهده نوشته ها

Avatar for فرهنگ پارسی‌کیا

دبیر بام واژه شناسی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.