انجمن هنری خروس جنگی

شمس آقاجانی

شمس آقاجانی درگذشت

شمس آقاجانی متولد 1347 فریدون‌کنار از شاعران مطرح دهه هفتاد شمسی و همچنین از مهمترین شاگردان دهه هفتاد کارگاه‌های رضا براهنی بود. او که در سه دهه اخیر فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه ادبیات انجام داده بود در روز 17 شهریور 1402 در تهران درگذشت. ... ادامه ...
خروس جنگی

خروس جنگی

شماره دوم / پژوهشی درباره انجمن هنری خروس جنگی در این شماره که در تابستان 98 منتشر شد؛ می‌خوانید: سر مقاله فرشید پارسی‌کیا    یک؛  بزنگاه تاریخی این‌‌قدر پیاپی در بزنگاه تاریخ بوده‌ایم که دیگر نمی‌توانم ... ادامه ...

بیانیه سلاخ بلبل

انجمن هنری خروس جنگی بیانیه سلاخ بلبل منتشر شده در دوره دوم مجله خروس جنگی در خرداد سال 1330 انجمن هنری خروس جنگی توسط جلیل ضیاپور، غلامحسین غریب، حسن شیروانی و مرتضی حنانه در سال 1327 ... ادامه ...

جلدهای مجله خروس جنگی

جلد های مجله خروس جنگی انجمن هنری خروس جنگی درسال 1327 توسط جلیل ضیاءپور بنیان‌گذاری شد. انجمن هنری خروس جنگی انجمنی هنری در ایران بود که در سال 1327 توسط جلیل ضیاءپور با کمک همفکرانش بنیان‌گذاری ... ادامه ...