زکیه شادلو

زکیه شادلو


زکیه شادلو
طراح، نویسنده و پژوهش‌گر

zakiehshadlou@gmail.com

تاریخ تولد : 13 آبان 1367

سوابق تحصیلی

کاردانی حقوق دانشگاه پیام نور  1386

کاردانی گرافیک دانشگاه علمی کاربردی 1388

کارشناسی گرافیک دانشگاه علمی کاربردی 1390

سوابق شغلی

صاحب امتیاز مدیر مسئول و سردبیر مجله سیزده

مدیرروابط عمومی آنگاه 1399

معاون سردبیر نشریه هنرهای تجسمی پشت بام از آذر 1397 تا 1399

طراح استودیو گرافیک پارسی از آذر 1396 تا 1399

مدیر داخلی نشریه آنگاه از مهر 1395 تا آذر 1396

دستیار مدیرعامل مجموعه استودیو  پارسی از آذر 1396 تا 1399

طراح گرافیک استودیو سه گاه از اسفند 1390 تا آذر 1396

فعالیتهای نمایشگاهی

نمایشگاه گروهی بین‌الملی روبان قرمز 1394

دستیاری در برگزاری نمایشگاه حافظ به نمایشگاه‌گردانی فرشید پارسی‌کیا / گالری دنا 1397

دستیاری در فستیوال نمایشگاهی مرسی پوئزی سوئد به نمایشگاه گردانی فرشید پارسی‌کیا 1398

فعالیتهای پژوهشی

پژوهش و تنظیم سالشمار جنبش سقاخانهدر شماره اول نشریه پشتبام به همراه گروه پژوهشی نشریه

پژوهش و تنظیم سالشمار انجمن هنری خروس جنگیدر شماره دوم نشریه پشت بام به همراه گروه پژوهشی نشریه

مقاله‌ی شور آفرینندگیدر باب زندگی و تجربیات منوچهر شیبانی منتشر شده در شماره دوم نشریه پشتبام

پژوهش و تنظیم سالشمار بینال‌های تهراندر شماره سوم نشریه پشتبام به همراه گروه پژوهشی نشریه پشت بام

فعالیت های گرافیکی

طراحی کتاب جامع کارنامه 30 ساله مسکن جنوب 1399

طراحی و صفحه‌ارایی نشریه انگلیسی زبان Street Photographers / 1398

طراحی جلد کتاب فیشرآباد/ فرزین پارسی‌کیا/ 1398

طراحی پوستر نمایشگاه سازمان فاکوپا/ محمد مخبری شیما طاهری پارسا 1398

طراحی پوستر نمایشگاه چاووش از درآمد تا فرود/ کیوریتور سروش میلانی زاده 1398

طراحی پوستر نمایشگاه محدوده انسانی/ مهرداد کاتوزیان 1397

طراحی پوستر نمایشگاه کانون آگهی زیبا/ محمد مخبری شیما طاهری پارسا 1397

طراحی پوستر کنسرت پاییز جان/ علیرضا اصغری 1397

طراحی پوستر نمایشگاه گروهی خاورمیانه زیبا/ کیوریتور فرشید پارسی‌کیا 1396

طراحی پوستر نمایشگاه گروهی مشرق زمین/ کیوریتور فرشید پارسی‌کیا 1396

طراحی پوستر نمایشگاه آیین در بنارس/ عکسهای آیین فضل‌الهی 1397

طراحی و صفحهارایی کتاب روبان قرمز 1395__