حمیدرضا ششجوانی

حمیدرضا ششجوانی
حمیدرضا ششجوانی

حمیدرضا ششجوانی متولد ۱۳۵۴، پژوهشگر، نویسنده و
مترجم ایرانی در زمینه اقتصاد فرهنگ و هنر است.
وی در رشته‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد فرهنگ، و
سیاست‌گذاری فرهنگی تحصیل کرده و از بنیان‌گذاران رشته
اقتصاد هنر در دانشگاه‌های ایران است. وی هم‌چنین عضو
انجمن بین‌المللی مطالعات بازار هنر (TIAMSA) ، عضو
پیوسته انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ (ACEI) و مدیر مرکز
توسعه صنایع فرهنگی و خلاق (CACIMA) است.

از سال ۱۳۹۱ در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه هنر اصفهان،
دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه الزهرا اقتصاد هنر تدریس
می‌کند و به موازات تدریس، به طرح مفاهیم بنیادیِ اقتصاد هنر
و بازار هنر در برخی نشریات هنری ایران، از جمله پشت‌بام،
تندیس و آنگاه، پرداخته است.

ششجوانی در چندین همایش ملی درباره اقتصاد هنر، حقوق
مالکیت هنری دبیر یا عضو کمیته علمی بوده‌است. او عضو
کمیته تدوین سند برنامه ششم توسعه در بخش فرهنگ و
هنر بوده و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دفتر مطالعات
راهبردی و دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر مشاور اقتصاد فرهنگ
و هنر بوده‌است. وی از سال ۱۳۹۶ به عنوان
نماینده ایران در نشست‌های مربوط به اقتصاد فرهنگ و مباحث
اقتصادی کپی رایت در سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO
در سوییس و چین شرکت داشته‌است.

ششجوانی که دوره کپی‌رایت دانشکده حقوق هاروارد را گذرانده،
در تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
مشارکت داشته و به صورت تخصصی درباره مواد مربوط به
حق بازفروش (Droit de suite) و مدیریت جمعی حقوق
هنری (Collective rights management) کار کرده‌است.

تألیف

جیغار، مجموعه شعر، ۱۳۸۷
کارآفرینی فرهنگی و اقتصاد هنر، ۱۳۹۱
ارزیابی و بازنگری نظام یارانه دهی مطبوعات و کتاب ۱۳۹۶
بررسی اجمالی موانع برآورد سهم فرهنگ در اقتصاد، ۱۳۹۶
کودکان و تلفن همراه؛ پژوهشی درباره رفتارهای مصرفی کودکان، ۱۳۹۷
راهنمای حقوق مالکیت هنری، ۱۳۹۸
صنایع خلاق؛ بررسی وضعیت ایران، ۱۳۹۹

ترجمه

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی، فیلیپ کیم و هوارد آلدریچ؛ انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۵.
کارآفرینی در عمل، مری کالتر؛ انتشارات تحقیقات نظری، ۱۳۸۶.
چرا هنرمندان فقیرند: درآمدی به اقتصاد استثنایی هنر، هانس ابینگ؛ انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲.
اقتصاد هنر معاصر؛ بازارها، راهبردها و نظام ستاره سازی، آلیسیا زورلونی؛ انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۹۴.
کارآفرینی هنر و توسعه اقتصادی، رونی جی فلیپس؛ انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵.

مقالات

از پول حرفی نزنیم، درباره گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان، مجله پشت‌بام، شماره ۵، ۱۳۹۹
هنر در زمانه حکم‌رانی پول، حلقه انتقادی گیومه، ۱۳۹۸
سقاخانه و اقتصاد هنرِ دولت بنیان، مجله پشت‌بام، شماره ۱، ۱۳۹۷
نان خوردن از هنر؛ گونه‌شناسی گالری‌های هنری از چشم‌انداز بازار هنر، مجله آنگاه، شماره ۹، ۱۳۹۸
حقوق مالکیت هنری و بازار هنر، نگاهی به هنر معاصر ایران و برخی چالش‌‌های حقوقی آن، فصلنامه حقوق، ۱۳۹۵
از هنر تا پول؛ تاملی درباره‌ی حق بازفروش اثر هنری، مجله تندیس، شماره ۳۵۱ و ۳۵۲، ۱۳۹۶
فرو افتادنِ «خروس جنگی»، آدرس غلط، مجله پشت‌بام، شماره ۲، ۱۳۹۸
سیاستهای حمایتی و یارانه های هنر، در کتاب مجموعه مقالات همایش پژوهشی اقتصاد هنر ایران، ۱۳۹۴
تقلب در بازار هنرهای تجسمی، مجله تندیس، شماره ۳۴۰، ۱۳۹۵
داستان‌هایی از موزه های هلند، درس هایی برای ما، مجله تندیس، شماره ۳۳۶، ۱۳۹۵
اجرا شدن یا نشدن، مساله این است! بحثی دربارۀ حقوق مالکیت هنری، مجله زمینه، شماره ۲، ۱۳۹۷