گالری گردی 4 فروردین

19
گالری گردی 4 فروردین

گالری گردی 4 فروردین 1402 در گالری‌های

خانه لوسی کاشان: نمایشگاه عکس‌های برنده جایزه IPA؛ 3 تا 26 فروردین (همزمان با نمایشگاه خانه لوسی بوداپست)

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

ثالث: ده برده؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 15 فروردین

چوم: هزار شب؛ نمایشگاه آثار احمد منتظری رودبارکی؛ 5 اسفند تا 25 فروردین

ریشه 29: سبز تن؛ ویدیو آرت رامتین زاد؛ 26 اسفند تا 25 فروردین

عکسخانه شهر: عکسهای مضحکه؛ عکس‌های طنز دوره قاجار؛ نمایشگاه‌گردانان: محمدرضا طهماسب‌پور و کیانوش معتقدی؛ 16 اسفند تا 14 اردیبهشت

نیان: بازیابی/سری سوم؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 28 فروردین