گالری گردی

گالری گردی 5 خرداد

4 خرداد 1402,
گالری گردی 5 خرداد 1402 در گالری‌های ابتدا: خاطره؛ نمایشگاه گروهی؛ 5 تا 10 خرداد اچ: در ستایش تکرار؛ نمایشگاه آثار پریزاد جعفری؛ 5 تا 19 خرداد ارغوان: برگ‌های پاییزی؛ نمایشگاه آثار سحر داوری؛ 5 تا 10 خرداد اعتماد 1: شکوه بیداری؛ نمایشگاه آثار محسن احمدوند؛ 5 تا 30 خرداد اعتماد 2: آیرونی؛ نمایشگاه آثار علیرضا الهی؛ 5 تا ...

گالری گردی 29 اردیبهشت

28 اردیبهشت 1402,
آران: یک کلمه یک کلمه؛ نمایشگاه آثار امیرحسین شهنازی؛ 29 اردیبهشت تا 12 خرداد آریا: در مجاورت باغ؛ نمایشگاه آثار سهیلا آهنگری؛ 29 اردیبهشت تا 9 خرداد ابتدا: رخوت زمانه؛ نمایشگاه گروهی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد ابتدا: حقیقت من؛ نمایشگاه گروهی کالیگرافی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد انتظامی: ونگوگ آرت: نمایشگاه گروهی؛ 29 اردیبهشت تا 3 خرداد باوان: خانواده معمولی ...

گالری گردی 22 اردیبهشت

21 اردیبهشت 1402,
برنامه نمایشگاه‌های گالری‌های تهران و دیگر شهرها در روز جمعه 22 اردیبهشت 1402

گالری گردی 15 اردیبهشت

14 اردیبهشت 1402,
گالری گردی 15 اردیبهشت 1402 در گالری‌های اچ: بزرگان هنر مدرن ایران؛ نمالشگاه گروهی؛ 15 تا 22 اردیبهشت پروژه‌های 009821: حضار محترم؛ نمایشگاه مجسمه‌های محمد فاسونکی؛ کیوریتور: ایمان صفایی؛ با همکاری مجموعه هنری امیر یگانه؛ 15 تا 26 اردیبهشت ثالث: حسن آقا؛ نمایشگاه آثار حسن حاضرمشار؛ 15 تا 26 اردیبهشت خط سفید: فیلسوف سوژه هنرمند: نمایشگاه آثار هنری ...

گالری گردی 8 اردیبهشت

7 اردیبهشت 1402,
گالری گردی 8 اردیبهشت در گالری‌های آرتیبیشن: ضیافت در قعر؛ نمایشگاه آثار مهدی راحمی؛ 8 تا 17 اردیبهشت آریا: نمایش آثار دوره درباره عکاسی مهرداد افسری؛ 8 تا 18 اردیبهشت ابتدا: جان مادر؛ نمایشگاه نقاشی‌های زهرا مخبری؛ 8 تا 12 اردیبهشت اعتماد: زایان؛ نمایشگاه گروهی به کوشش هیوا علیزاده؛ 8 تا 28 اردیبهشت ایده: نمایشگاه گروهی پوستر به مناسبت ...