گالری گردی 25 فروردین

33

گالری گردی 25 فروردین 1402 در گالری‌های

آرتیبیشن: ریسایز؛ نمایشگاه گروهی؛ 25 فروردین تا 4 اردیبهشت

احسان: جست‌وجو؛ نمایشگاه گروهی گروه نقش هنر؛ 25 تا 29 فروردین

با: توازن؛ نمایشگاه آثار شهرزاد بیاتی و آناهیتا محبعلی؛ کیوریتور: نرگس سلیمان‌زاده؛ 25 فروردین تا 8 اردیبهشت

دیدار: دیدار با هنرمندان؛ نمایشگاه گروهی؛ 25 فروردین تا 8 اردیبهشت

سرای: سفید تیتانیوم؛ نمایشگاه آثار صدف سیدرضایی؛ 25 فروردین تا 8 اردیبهشت

شریف: پدیدار سوم؛ نمایشگاه آثار سها درخش و نیلوفر محمدی؛ کیوریتو: صدف کیانی؛ 25 فروردین تا 8 اردیبهشت

شلمان: در خود خویشتن؛ نمایشگاه آثار محمدجواد خداخواه؛ 25 تا 30 فروردین

شم: بالتازار؛ نمایشگاه آثار زهرا هوشیاری‌پور؛ 25 فروردین تا 8 اردیبهشت

شیدایی: پراکسیس؛ نمایشگاه گروهی؛ 25 فروردین تا 15 اردیبهشت

طراحان آزاد: سومین کارگاه اشتراکی هنرمندان؛ 24 فروردین

موتورخونه شیراز: جَز در مهرآباد؛ نمایشگاه آثار ایولو موروان؛ کیوریتور: شیدا بردبار؛ 27 فروردین تا 10 اردیبهشت

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

پروژه‌های 009821: اتاق تاریک؛ نمایشگاه عکس‌های نسرین لاریجانی؛ 18 تا 29 فروردین

چوم: هزار شب؛ نمایشگاه آثار احمد منتظری رودبارکی؛ 5 اسفند تا 25 فروردین

خط سفید: انعکاس؛ نمایشگاه آثار عسل قاسمپور؛ 18 تا 28 فروردین

دوست: گذرگاه؛ نمایشگاه آثار فائزه حمامی؛ 18 فروردین تا 5 اردیبهشت

سیحون: چرخش؛ نمایشگاه آثار منصور نصرت نظامی؛ 18 فروردین تا 1 اردیبهشت

شمیس: همدلی؛ نمایشگاه گروهی تصویرسازی و کارتون؛ گردآورنده: جمال رحمتی؛ 18 تا 30 فروردین

عکسخانه شهر: عکسهای مضحکه؛ عکس‌های طنز دوره قاجار؛ نمایشگاه‌گردانان: محمدرضا طهماسب‌پور و کیانوش معتقدی؛ 16 اسفند تا 14 اردیبهشت

نگر: بنگر؛ نمایشگاه گروهی؛ 15 فروردین تا 5 اردیبهشت

نیان: بازیابی/سری سوم؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 28 فروردین