گالری گردی 18 فروردین

10

گالری گردی 18 فروردین 1402 در گالری‌های

پروژه‌های 009821: اتاق تاریک؛ نمایشگاه عکس‌های نسرین لاریجانی؛ 18 تا 29 فروردین

خط سفید: انعکاس؛ نمایشگاه آثار عسل قاسمپور؛ 18 تا 28 فروردین

دوست: گذرگاه؛ نمایشگاه آثار فائزه حمامی؛ 18 فروردین تا 5 اردیبهشت

سیحون: چرخش؛ نمایشگاه آثار منصور نصرت نظامی؛ 18 فروردین تا 1 اردیبهشت

شمیس: همدلی؛ نمایشگاه گروهی تصویرسازی و کارتون؛ گردآورنده: جمال رحمتی؛ 18 تا 30 فروردین

یافته: بازدید از کارگاه هنرمندان؛ 18 و 28 فروردین

ادامه از هفته گذشته در گالری‌های

چوم: هزار شب؛ نمایشگاه آثار احمد منتظری رودبارکی؛ 5 اسفند تا 25 فروردین

خانه لوسی کاشان: نمایشگاه عکس‌های برنده جایزه IPA؛ 3 تا 26 فروردین (همزمان با نمایشگاه خانه لوسی بوداپست)

ریشه 29: سبز تن؛ ویدیو آرت رامتین زاد؛ 26 اسفند تا 25 فروردین

عکسخانه شهر: عکسهای مضحکه؛ عکس‌های طنز دوره قاجار؛ نمایشگاه‌گردانان: محمدرضا طهماسب‌پور و کیانوش معتقدی؛ 16 اسفند تا 14 اردیبهشت

فیوز: قلم و کار؛ آثار نسرین شایگان؛ 25 اسفند تا 20 فروردین

نگر: بنگر؛ نمایشگاه گروهی؛ 15 فروردین تا 5 اردیبهشت

نیان: بازیابی/سری سوم؛ نمایشگاه گروهی؛ 19 اسفند تا 28 فروردین