نگاه زیبایی شناختی جدید وینسنت زئوستوسط : در:

وینسنت زئوس

وینسنت زئوس


وینسنت زئوس Vincent Xeus

وینسنت زئوس Vincent Xeus نگاه زیبایی شناختی جدیدی
در نقاشی ارائه کرده است که از بازبینی و ارزیابی دوباره
سنت‌های نقاشی بر می‌آید. آثار او در عین احترام به
شاهکارهای تاریخ هنر ایتالیا و هلند، برخی محدودیت‌های
کلاسیک در نقاشی را به چالش می‌کشد و در عین تمایل
به نقاشان قرن شانزده و هفده میلادی، در حال دور شدن
از آنهاست. وینسنت برای نگاه کردن به دنیای گذران، راهی
جدید ارائه می‌دهد. او تکنیک‌های سنتی نقاشی را با
ضربه‌قلم‌های جسورانه ترکیب می‌کند و ترکیب‌بندی‌های
کلاسیک را در هم می‌ریزد.

آثار او تصویری روبه‌روی مخاطب قرار می‌دهد که در حال محو
شدن، فروریختن و ذوب شدن است؛ تصویری روشن و رو به
زوال، همچون پرتره زنان جوان که مخدوش و محو می‌شوند
و به خاطره‌ای دور می‌مانند. این شکل رنگ‌گذاری، ایجاد فاصله
میان اکنون و گذشته است. این آثار مخاطب را ترغیب می‌کند
تا ادراکش را مرتبا سازگار کند و در این تلفیق‌های جدید مبتنی
بر سنت‌های گذشته، تامل کند. نقاشی‌های زئوس، بازتاب یک
روح پرشور و نوآور هستند و کنجکاوی عمیق او درباره تاریخ هنر
و نیز وابستگی‌اش به هویت فرهنگی زادگاهش، چین، را نمایان
می‌کنند. موضوع نقاشی‌ها، اغلب پرتره‌ها یا فیگورهای تاریخی،
و یا دوستان شخصی او هستند. وینسنت زئوس در سال 1981
در چین به دنیا آمد و سفر هنری خود را در سنین جوانی آغاز
کرد. او اکنون در کالیفرنیا زندگی و کار می‌کند. آثار هنری وی در
مجموعه‌های معتبر دولتی و خصوصی قرار دارند و در موزه‌ها و
گالری‌های سراسر دنیا نمایش داده می‌شوند.

www.contemporaryartmagazine.com
www.artsy.net

#بام_نقاشی
دبیر: نجوا عرفانی

عکس بیشتر:

 

اخبار هنرهای تجسمی را در پشت بام پیگیری کنید.

برای خرید نسخه کاغذی پشت بام به این لینک مراجعه کنید.

خرید نسخه کاغذی

مجله آنلاین

نجوا عرفانیAuthor posts

دبیر بام نقاشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.