بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نمایشگاه نقاشی‌های محبوبه نوروزی

64

پشت‌بام- بام‌گردی: "پیش از آن‌که بجنبیم" نمایشگاه نقاشی‌های محبوبه نوروزی


منتخب نمایشگاههای هفته گذشته•
•نمایشگاه نقاشی‌های محبوبه نوروزی
•با عنوان “پیش از آن‌که بجنبیم”
•گالری اینجا

در نمایشگاه “پیش از آن‌که بجنبیم”

همان‌گونه که البسه روی زمین رها شده‌اند نقاشی‌های محبوبه نوروزی نیز در نقطه‌ای رها شده‌اند.

رها شدگی بخش جدایی ناپذیر سفر به آینده است. هر حالی که به گذشته می‌رود ما را به حال خود رها می‌کند.

در اسیتمنت نمایشگاه آمده است:
.
{جزئی نگری نه فقط در شیوه‌ی اجرا بلکه در عمق بی پایان مفهوم زمان نیز حائز اهمیت است اهمیت لحظه‌ی حال و همان آنی که لباس روی زمین می‌افتد, ثابت شدن زمان واکاوی گذشته‌ای که خود زمان حال بوده و بررسی جز به جز ٕ زمان حالی که پیوسته در حال تبدیل به گذشته است و هیچ توانی در بازگرداندن آن نیست.

گویی حفظ بقایای به جا مانده از گذشته تلاشی است در جهت بازیابی زمان گذشته و غوطه ور شدن در یک حال بی پایان.

زمان حال به گذشته می رود پیش از آنکه بجنبیم…}

بام گردی
دبیر: مهدی مشایخی

 

پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نمایشگاه نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نمایشگاه نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نمایشگاه نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نقاشی‌های محبوبه نوروزی
پشت‌بام- بام‌گردی: “پیش از آن‌که بجنبیم” نقاشی‌های محبوبه نوروزی

 

 

خرید نسخه کاغذی

 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.