بی‌ غِراری، نمایشگاه انفرادی چیدمان لی‌لی عامری| گالری والیتوسط : در:


نمایشگاه انفرادی چیدمان

 لی لی عامری

با عنوان ( بی غِراری)

۱۱ بهمن تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

گالری والی

۸۸۰۴۷۶۹۸

خدامی شماره ۷۲ زنگ (۰)

ــــــــــــــــــــــــــــ

Solo Installation

Lili Ameri

Bieqerrarie

January 31- February 10 2020

+9821 88 04 76 98

www.valiartgallery.com

[email protected]

خرید نسخه کاغذی

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.