هنرکده هنرهای تزئینی در مهرماه 1339 توسط هوشنگ کاظمی و با حمایت وزیر فرهنگ و هنر وقت، مهرداد پهلبد، در ساختمانی اجاره‌ای در کوچه پیرجمالی در خیابان شریعتی بالاتر از خیابان طالقانی فعلی تاسیس شد. با ظهور انجمن هنری خروس جنگی در اواخر دهه 1320 شمسی و تحولات مهم فرهنگی و هنری در دوره پهلوی دوم و به‌خصوص بعد از کودتای 28 مرداد 1332، فضاهای آموزشی در حیطه هنرهای دیداری مدرن گسترش پیدا کرد. هنرستان هنرهای زیبای تهران در سال 1332 با رویکرد آموزش نوین، که تحت تاثیر فضای آموزشی مدارس اروپا، فعالیت می‌کرد، توسط جلیل ضیاپور تاسیس شد. ضیاپور که خود بنیان‌گذار انجمن هنری خروس جنگی و از دانش‌آموختگان اروپا بود، شیوه آموزش این هنرستان را نسبت به مدارس و آموزشگاه‌های قبل تغییر داد و به‌همین دلیل اولین هنرآموخته‌گان این هنرستان مورد استقبال دانشکده هنرهای زیبای تهران قرار نگرفتند. در حالی که در محدوده  دهه های 20 و 30  تفکر بازگشت به هنر ملی و میهنی رواج پیدا کرده بود. در نگاه نخست توجه به اصالت ایرانی و هویت شرقی است که پایه‌های هنرهای تزئینی را شکل می‌دهد. با توجه به تحولات هنری ایران در دهه 30 و 40 شمسی و رواج هنر نوگرا در بین هنرمندان ایرانی، ماهیت و ساختار هنرکده هنرهای تزئینی با الگوبرداری از مدرسه آرت دکوی پاریس بنیان گذاشته شد. علاوه بر استادان ایرانی، از مدرسان خارجی (فرانسوی) هم دعوت شد که در هنرکده هنرهای تزئینی تدریس کنند. حضور این استادان سبب آشنایی و شناخت بیش‌تر هنرجویان ایرانی با هنر مدرن غربی شد. این هنرکده با ایجاد امکانی برای ادامه تحصیل دانش‌آموختگان هنرستان و ایجاد رشته‌های جدید، بخشی از نیازهای تحصیلی نسل جدید را پاسخ داد. این شماره از پشت بام به این هنرکده اختصاص دارد که میتوانید از این لینک خریداری فرمایید.

گل در نقاشی ایرانتوسط : در:

نقاشی های گل

نقاشی


نقاشان بسیاری گل را موضوع آثار خود قرار داده اند. گل، گاه یک بازنمایی به سبک هنرمندانه نقاش خویش است و گاه نماد چیزی دیگر.

گل با ذات زیبا ولی میرای خود یادآور زودگذر بودن عمر و اشاره به نیستی است. گاه کوچک و باظرافت در آثار نگارگران و گاه بزرگ‌تر از یک انسان.
گرچه در نگارگری، زیبایی ظاهری در درجه اول اهمیت قرار دارد اما در نقاشی معاصر ایران، گل در معناهای اسطوره‌ای، نوستالژیک، معناگرا، فرمالیستی، اغراق‌آمیز، گروتسک، طنزآمیز، زنانه و جنسیت‌گرا و… ظاهر می‌شود و هر هنرمند دیدگاه خود را از این ابژه به تصویر می‌کشد.
از گل‌های آقا لطفعلی صورتگر شیرازی تا گل‌های احمد مرشدلو، ریخت‌شناسی فکر هنری تغییرات فراوان کرده است.

گل، به مثابه یک موجود عاطفی در آمده که روحیات انسان هم عصر آن دوره را بازتاب می‌دهد.

نقاشی‌ها به ترتیب اثر: 1-لادن بروجردی 2-اوژن شیراوژن 3-حسین تمجید 4-فرشید شفیعی 5- امیر سقراطی 6-شیده تامی 7-احمد مرشدلو 8-علی اکبر صادقی 9- علی نصیر 10-شهرام کریمی هستند

دبیر بام نقاشی: نجوا عرفانی

نقاشی های گل

علی نصر

نقاشی های گل

شهرام کریمی

نقاشی های گل

امیر سقراطی

نقاشی های گل

حسین تمجید

نقاشی های گل

اوژن شیروژن

نقاشی های گل

احمد مرشدلو

نقاشی های گل

فرشید شفیعی

نقاشی های گل

شیده تامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاشی های گل

علی اکبر صادقی

مجله آنلاین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.