نمایشگاه‌هایی از هنر بریتانیا در دانشکده هنرهای زیبا

10

در محدوده جشنواره فرهنگی بریتانیا، دو نمایشگاه هنرهای تجسمی در تالار دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد که نخستین نمایشگاه «هنر اخیر بریتانیا» و دومی نمایشگاه «معماری بریتانیا برای هنر و فراغت» نام داشت.
در شماره 15437 روزنامه اطلاعات در تاریخ 21 مهر 1356 گزارشی با عنوان «هنری ملهم از زندگی و به خاطر مردم» درباره این رویداد چاپ شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.