گزارشی درباره موزه هنرهای معاصر تهران

12

موزه هنرهای معاصر تهران در سال ۱۳۵۶ خورشیدی در شمال غربی پارک لاله بنا شد. این موزه شامل گنجینه‌ای از هنر مدرن جهان بوده و در میان ده مجموعه مهم هنر نوگرای دنیا قرار دارد. آثاری از هنرمندان مهم سبک‌ها و جنبش‌های امپرسیونیسم، کوبیسم، اکسپرسیونیسم انتزاعی، پاپ آرت، مینیمالیسم، کانسپچوال و هایپررئالیسم در مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران جا گرفته است. در گنجینه دائمی موزه بیش از سه هزار اثر هنری نگهداری می‌شود که حدود چهارصد عدد از آن‌ها، دارای ارزش خاصی هستند؛ کارهای شاخصی از گوگَن، رنوار، پیکاسو، مگریت، ارنست، پولاک، وارهول، لویت، جاکومتی و دیگران. موزه هنرهای معاصر تهران همچنین مالک مجموعه بسیار مهم و جامعی از هنر نوگرا و معاصر ایران است.

در این اسناد گزارشی درباره افتتاح موزه هنرهای معاصر در روزنامه اطلاعات، شماره 15436 در تاریخ 20 مهر سال 56 صفحه 17، روزنامه اطلاعات، شماره 15438 در تاریخ 23 مهر 1356 صفحات 9 و 20 با عنوان «موزه هنرهای معاصر ایران؛ پیوندگاه هنر امروز با انسان معاصر» و گزارشی دیگر از بهروز صوراسرافیل وجود دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.