عبور از چهره‌ها و پیکرها

14

علی عزیزی درگذشت

علی عزیزی نقاش خودآموخته درگذشت. او که متولد 1326 بود، نقاشی‌های به شیوه آرت بروت می‌کشید که توسط گالری آوت سایدراین به گالری کوین موریس (Cavin-Morris Gallery) در نیویورک ارائه شده بود. نقاشی‌های وی پرکار و رنگارنگ بوده و در عین حال بسیار بیانگرانه و اکسپرسیو هستند.
یادو نامش گرامی

بام خبر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.