اساس پیکرها

31

استخوان‌های هنری مور

هنری مور، هنرمند انگلیسی که از چهره‌های شاخص پیکرسازی اروپا به شمار می‌رود، در مجموعه‌ای از طراحی‌های خود به استخوان انسان و حیوانات پرداخته است. او این طراحی‌ها را بین سال‌های ۱۹۲۰ الی ۱۹۸۰ تکمیل کرده است که جزو آخرین مجموعه‌هایی است که به طور متناوب به گالری تیت لندن اهدا شده است. مور در این مجموعه از تکنیک و ابزارهای مختلف و حتی چاپ دستی بهره برده است. سیر تکاملی از طراحی عین به عین تا تغییر فرم استخوان‌ها کاملا مشهود است، تا آنجا که شکستگی‌های استخوان را به عنوان بخشی از اثر ثبت کرده و در جایی دیگر با پیچش فرم و حجم، در ماهیت اصلی استخوان دخل و تصرف کرده است. در اغلب این طرح‌ها خطوط لرزانی که در استحاله‌ فرم بین سطوح در گردش هستند، بر دگردیسی استخوان باقی‌مانده از کل پیکر تاکید می‌کند. عدم وجود خط زمینه در اغلب این طراحی‌ها به گونه‌ای است که انگار هر یک از استخوان‌ها در فضا معلق مان ه‌اند. همچون سیاره‌ای معلق در فضا، هر یک از استخوان‌ها به مثابه‌ شیی مستقل تصویر شده و از ماهیت و کارکرد اولیه خود دور شده است.

در برخی دیگر از این طرح‌ها هنری مور تغییر شکل مختصری که در استخوان‌ها ایجاد کرده که در ارتباط مستقیم با ایده‌های وی در مورد مجسمه‌هایی با مقیاس بزرگتر است. او با نگریستن و ایده گرفتن از محیط اطرافش به جمع‌آوری اشیای مختلف از جمله استخوان‌ها می‌پرداخت. چشم هنرمند عادت به دیدن اشیا و تغییر آن‌ها به شیوه دلخواه خود دارد به گونه‌ای که فضای سفید و ضخامت سطح و حجم را به ظرافت‌های موزون شیوه خود درآورده است. در این راستا از استخوان‌ها به عنوان ماکت مجسمه‌های مقیاس بزرگ خود استفاده کرده است. گویی فرمی که استخوان‌ها در اختیار وی قرار می‌دادند، ترکیب‌های ریتمیک متنوعی از فرم و فضا را شامل می‌شده که مسیر رسیدن به پردازش نهایی مجسمه‌ها را برای وی مشخص کرده است. در واقع طراحی از استخوان‌ها چفت و بست موزونی را در تطابق با ضخامت سطح و حجم را در اختیار وی قرار داده که در پیکره انسان و یا حیوانات بوده‌ است. چنین است که هنری مور طراحی استخوان‌ها را به عنوان پایه و اساس ساختار اولیه مجسمه‌هایش دانسته و با دخل و تصرف و پیچش فرم، پیکرنمایی خاص خود را بر آن سوار کرده است. یکی از نمونه‌های شاخص این مجموعه طراحی از استخوان جمجمه یک فیل است که عملا به طرح اولیه یکی از مجسمه‌های هنری مور تبدیل شد.

بام طراحی
انیس تبرایی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.