سیاست‌گذاری‌های هنری دفتر مخصوص

24

در دو دهه واپسین سلطنت پهلوی، دفتر مخصوص نقش برجسته‌ای در سیاست‌گذاری‌های هنری بر عهده داشت. اسنادی از فعالیت‌های دفتر مخصوص فرح پهلوی در این دو دهه حاکی از این فعالیت‌ها است. همچنین این اسناد نشان می‌دهد که دفتر مخصوص علاوه بر خرید آثار هنرمندان ایرانی، در پی خرید آثار هنری از هنرمندان بین‌المللی نیز بوده است. در یکی از این اسناد سفارش هشت پرتره از محمدرضا پهلوی، اشرف پهلوی و فرح پهلوی به اندی وارهول داده شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.