زنان هنرمند و بینال تهران

48

15 نفر از خانم‌ها و 53 نفر از آقایان 225 تابلو و 7 مجسمه به تماشا گذاشتند.

از میان زنان هنرمند فقط 2 نفر امتیازاتی بدست آوردند.
اداره کل هنرهای زیبا کشور هر دو سال یکبار مقارن با تشکیل بینال جهانی ونیز در ایتالیا نمایشگاهی در تهران برگزار می‌کند که نقاشان، پیکره‌سازان و طراحان «نوشیوه» در آن شرکت می‌جویند و آثار هنری خود را در معرض قضاوت هیات داوران و هنر دوستان قرار می‌دهند، تا بدین ترتیب هم در راه گسترش و پیشرفت هنر نقاشی و پیکره‌سازی و طراحی گامی برداشته باشند و هم اینکه تکلیف تابلوهای نقاشان ایرانی که باید در بینال جهانی ونیز نمایش داده شود، معلوم گردد. اساسنامه‌ای از طرف اداره کل هنرهای زیبا کشور تدوین شده است که بر طبق آن بینال تهران هم دو سال یکبار، پنج ماه پیش از گشایش «بینال جهانی ونیز» زیر نظر اداره هنرهای زیبا کشور به طور رسمی تشکیل خواهد شد.

از روزنامه اطلاعات بانوان – بینال دوم تهران – 28 فروردین سال 1339

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.