چاپ آثاری از کمال‌الملک و حسین بهزاد

36

شورای مرکزی جشن شاهنشاهی و چاپخانه بانک ملی ایران، در سال ۱۳۵۰ آثاری از کمال‌الملک و حسین بهزاد را در کتابی به چاپ رساندند. در این کتاب ابتدا به زبان فارسی و انگلیسی شرح احوال کوتاهی از کمال‌الملک و بهزاد نوشته شده و سپس در صفحات بعد می‌توان نمونه‌ای از آثار ایشان را مشاهده کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.