ایران از نگاه ژاک دومورگان

39

مجموعه عکس‌های باستان‌شناس فرانسوی

ژاک دومورگان، با نام کامل ژاک ژان ماری دو مورگان، باستان‌شناس صاحب نام فرانسوی از جمله افرادی است که در دوره قاجار در مناطق مختلفی از ایران به ویژه ناحیه باستانی شوش به حفاری پرداخت و آثار ارزشمندی از فرهنگ و تمدن این سرزمین را کشف و به جهانیان عرضه نمود. او قبل از انجام حفاری‌های خود در اولین سفرش که جنبه شناسایی داشت و به مدت دو سال به طول انجامید(1269 تا 1367 ه.ش) بخش اعظمی از ایران را جستجو کرد و از مناطق و مناظر مختلفی عکاسی کرد.
مجموع این عکس‌ها بالغ بر 600 قطعه است که در حال حاضر 351 قطعه از آن‌ها در اختیار کاخ گلستان است. این تصاویر در پاریس توسط آقای عطا آیتی شناسایی و از سوی خانم حمیرا ایازی خریداری و در سال 1378 به کاخ گلستان اهدا شد.


تصاویر از کتاب: ایران از نگاه ژاک دومورگان، انتشارات کاخ گلستان

ژاک دومورگان

چارکورود تنکابن
اردوگاه در جونو
اردوگاه در جونو
استرآباد
بارفروش مازندران
دماوند _ خرابه‌های مسجد بزرگ
شهر دماوند
گوی برج مراقه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.