کارنامه کوشش‌‌های وزارت فرهنگ و هنر

36

کارنامه کوشش‌ های وزارت فرهنگ و هنر به بهانه جشن دوهزار و پانصد سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، در سال ۱۳۵۰ به چاپ رسید. این کتاب با مقدمه‌ای از سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی، ضمن معرفی اشخاص و ساختار وزارتخانه فرهنگ و هنر، در بخش‌های بعدی گزارشی تکمیلی درباره برنامه‌های ادبی،  پژوهشی و فرهنگی چون برگزاری نمایشگاه‌ها و نمایش فیلم و اعزام گروه‌های هنری به شهرستان‌ها ارائه کرده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.