مجموعه شعر «اصالت مشکوک کلمه»

26

مجموعه شعر «اصالت مشکوک کلمه» نوشته شیرین هیاریان توسط انتشارات مروارید منتشر شد.
این مجموعه شعر متشکل از هفتادوچهار شعر است که در اجرای زبان و تصاویر یک‌دست بوده و با همدیگر شباهت دارد.
اشعار این مجموعه بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ سروده شده‌ است.
در ادامه سطرهایی از این کتاب را می‌خوانیم:
گوش سپردن به دست‌انداز آدم‌ها
حفر سکوت و بازسازی مخروبه‌ها
تا آن‌جا که بتوان قاب عکسی به دیوارها آویخت
ولی به آن نگاه نکرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.