هنر چیست ؟

137

هنر چیست ؟ به قلم دکتر سیمین دانشور

هنر چیست ؟ آیا افیون روح بشر است؟ یا تجمل زندگی است؟ آیا بازیچه‌ایست که طفلان خدا را بخود مشغول میدارد و بسان لباس عید هر نوبهاری دگرگون میشود و روح این کودکان خداوند را از مسرتی عمیق می‌آکند؟ یا هنر دام نامرئی زندگیست که بر گردن بشر افتاده است و زندگی این دام را تعبیه کرده است تا بشر را بخود بخواند و همواره او را وابسته و دلبسته‌ی خود نگاهدارد؟…

آیا هنر نوشداروی فراموشی است؟ آیا وسیله رستن از دلتنگی‌های آب و گل است؟ یا خود رنج و عذاب است؟ آیا یکنوع بیماری روحی است که تغییر شکل یافته است؟ آیا انعکاس زندگی است، تقلید طبیعت است یا انعکاس درون هنرمند است؟ یا زندگی از دریچه چشم برگزیدگان است؟ آیا واقعا هنر چیست؟

هیچکس بطور قطع و یقین نمیداند تا باز گوید. این پرسش از وقتی هنر بوجود آمده، مطرح گشته است و پاسخهای گوناگون به آن داده شده‌است اما هیچکدام از این پاسخها همگان را راضی نکرده است.

و چه خوشبخت است هنر که پای‌بست دام قواعد موضوعه این و آن نمیماند و چون قطعیت و صراحت علوم را ندارد حتی پای‌بند تعریف واحد نیز نمیماند. همیشه از جزئیات و موارد خاص و مواقع مشخص و کم نظیر سخن میگوید.
کاری به خیر و شر و نتایج منطقی و منافع مادی ندارد و تنها سر و کار آن با لذت و احساس است.


توضیحات: متن طبق رسم‌الخط مجله نقوش نگار پیاده شده و با رسم‌الخط نشریه پشت‌بام متفاوت است

ادامه متن را در سند منتشر شده بخوانید.

مقاله هنر چیست ؟ نوشته دکتر سیمین دانشور
مقاله هنر چیست ؟ نوشته دکتر سیمین دانشور
مقاله هنر چیست ؟ نوشته دکتر سیمین دانشور

برای مطالعه و دیدن آرشیو اسناد پژوهشی پشت‌بام به لینک زیر مراجعه کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.