گردونه‌های زایش

13

درباره آثار سهیل مرادپور

در مجموعه «نقش اسطوره‌ها» سهیل مرادپور گردونه‌های زایش و ایزد جنگ‌آوری و پیروزی بهرام را گرد هم آورده‌ است. در این مجموعه “بهرام” در فرم‌های گوناگون و نمودهای مختلفش تصویر شده‌ است. ورزا، اسب تک‌شاخ، عقاب (ورثرغنه) و اسب هرکدام نماد یکی از ویژگی‌های بهرام و همچنین پهلوانان و اسطوره‌های کهن ایرانی هستند.

هرکدام از این موجودات در فرمی تصویر شده‌اند که نشان‌دهنده نمادشان باشد؛ ورزا در حالت چرخش و سم کوفتن تصویر شده و در این حالت اندام ورزیده، قدرت بدنی و تواناییش را نشان می‌دهد. تک‌شاخ خیز برداشته که معرف توان، شور و چالاکی است و هرکدام دیگر از جانوارن به همین منوال تصویر شده‌اند و بخشی از سر و هویت این جانداران با تکه‌های کلاژ مانندی از نقوش اسطوره‌ای ایران و جهان پوشیده است.

“گردونه مهر” در مجموعه نقش اسطوره‌ها نیز، مانند نمادهای مختلف بهرام، با اشکال مختلفی تصویر شده که هرکدام به نوعی داستان آفرینش و تولد مهر (میترا) را نشان می‌دهند. هارمونی رنگی خاموش و بافت‌های متخلخل که به این تصاویر ظاهری کهنه داده، اشارتی است به تاریخ کهن این اسطوره ایرانی. مجموعه “نقش اسطوره‌ها” را می‌توان ادای احترامی به ایزدان، اسطوره‌ها و فرهنگ ایران باستان دانست. چنان خود هنرمند، این مجموعه را کوششی می‌داند برای بازنمایی قطره‌ای از دریای بی‌کران فرهنگ کهن ایران زمین.

به طور کلی می‌توان گفت سهیل مرادپور در آثار خود به نوعی بازسازی نظام نمادین اسطوره‌ها پرداخته و با ارجاع به نشانه‌های طبیعی در “بهرام یشت” و “آبان یشت”، به سویه‌های امر مقدس در این روایات اشاره می‌کند. او با انتخاب ظروف قدیمی شکسته و به تصویر کشیدن این نمادها، بستر ادراک پیام خود را فراهم کرده است؛ زیرا پیش از ظهور خط، نقوش ترسیم شده بر سفال مهم‌ترین رسانه‌ انتقال معنا و بستر نمایش نظام‌های نمادین بوده است.

سهیل مرادپور، دانش‌آموخته گرافیک دانشگاه هنر تهران، طراح، نقاش و مدرس مبانی سواد بصری و نقاشی است. آثار هنری او مبتنی بر بن‌مایه‌های فرهنگی کهن ایران با تکیه بر پژوهش در این حوزه است.

بام نگر
ماهور آوند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.