به بهانه زادروز علی نصیرتوسط : در:


به بهانه زادروز علی نصیر
پیدایی آن سایه ناپیدا

نخستین آثار علی نصیر با نقاشی‌های شاعرانه‌ای از اشیا و انسان است. به مرور دغدغه او تغییر کرد و مواجهه ذهنی و فلسفی او با فرهنگ غربی سبب شکل‌گیری رویکرد دیگری نسبت به مفهوم شی و ارتباط انسان با آن شد. در این دوره آثار او دیگر تصویر جهان و اشیای واقع در آن نیست، بلکه مسئله و دغدغه او کشف فضاهای دیگری است. گویی به جای سخن از خود اشیا و پیکره‌ها، به جایگاه آنها و روابطشان در این جهان می‌پردازد. بخش مهمی از آثار نصیر طراحی‌های او هستند. او در طراحی‌های مستقل خود، تمام امکانات این رسانه را به کار گرفته تا روابط عناصر پیرامون را از منظر خود در برابر دیدگان ما قرار دهد.
دوره‌های کاری علی نصیر در عین استقلال از یکدیگر، متاثر از هم و در یک راستا هستند و موضوع محوری همواره انسان و ارتباط او با هستی است. شکستن آناتومی و فرا رفتن از قیود پیکرنمایی و رسیدن به سطوحی با فرم‌های رها ویژگی اغلب آثار او بوده و هست که به نوعی ما را در برابر خود قرار داده و حدود تخیل تصویری ما را گسترش می‌دهد. دنیای آثار علی نصیر بسیار گسترده است و از جهان رازآمیز ذهن تا مرزهای زندگی روزمره را در بر می‌گیرد.
گویی که همواره در مسیر کشف و نمایش سایه ناپیدای انسان در هستی گام برمی‌دارد. علی نصیر سیزدهم شهریور 1330 در تهران متولد شد. در بیست و سه سالگی راهی اروپا شد و سرانجام در برلین اقامت گزید. بعد از تردید در انتخاب بین معماری، سینما و نقاشی سرانجام رشته نقاشی را انتخاب کرد و بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ در دانشگاه هنر برلین به تحصیل نقاشی پرداخت. علاوه بر حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای متعدد هنری، بین سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ در مقاطع مختلف در دانشگاه هنر برلین، آکادمی تابستانی پادربورن و مدرسه عالی فنی برلین تدریس کرد.
بام نقاشی
نویسنده: بهار وفایی


مجله آنلاینهنرمندان

بهار وفاییAuthor posts

نویسنده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.