طراحی‌های الکساندر کالدرتوسط : در:الکساندر کالدر، خالق مجسمه‌های متحرک، برای تحلیل فرم، فواصل و جای‌گذاری سطوح در فضا از منطق و ریاضی الهام می‌گرفت. عقل، علم و خلاقیت در طراحی‌های وی با هم طلاقی دارد. اندازه‌گیری و محاسبات دقیق ریاضی در طراحی‌های وی به پس‌زمینه ذهنی هنرمند از تحصیل در رشته مهندسی مکانیک بازمی‌گردد. در عین حال روابط تحلیلی بین خطوط و سطوح با جای‌گذاری رنگ‌های پایه در فواصل معین، گسترده‌تر شده است. هنرمند با توصیف دقیق جزییات هر طرح در کنار طراحی آن‌ها، قابلیت ساخت و ساز دقیق‌تری از مجسمه‌ها را برای خود فراهم کرده است. تصورات حدودی از اجسام و موجوداتی ثبت شده در حافظه هنرمند با خلاقیت و نبوغ وی ترکیب شده و همگی در کنار هم مجموعه‌ای هماهنگ از اعضای یک خانواده را تداعی می‌کنند. شکل‌ها و خطوطی که همانند یک پاندول در فضا تعادل ایجاد می‌کنند، گه‌گاه به سمت و سوی مخالف اشاره دارند. در حالی که در مقابل آن، سطح و یا خطی دیگر قرار گرفته است. کالدر طرح‌های خود را به ترتیب زمان ترسیم کرده است. چنین است که ما روند شکل‌گیری ایده او را درک می‌کنیم و طراحی‌های کالدر حکم اسنادی را پیدا می‌کنند که در مورد دیگر آثار حجمی وی نیز اطلاعات مفیدی به ما می‌دهند. الهامات ذهنی کالدر در مقایسه با هنرمندی همچون خوان میرو در تفاوت با کنترل ناخودآگاه و تسلط بر خودآگاهی فردی است. به طوری که وی در تلاش مداوم برای یافتن فرمی جدید و ایجاد تعادل آن در فضا، به مجموعه بی‌شماری از اشکال و خطوط در اندازه‌های کوچک دست پیدا کرده است. گاهی در ثبت لحظات گذرا از موجودات پیش رویش و یا در پی یافتن شباهتی بین حروف انگلیسی، اشکالی خلاصه از سطوح و خطوط را طراحی کرده است.
بام طراحی
نویسنده: انیس تبرایی


مجله آنلاین

انیس تبراییAuthor posts

نویسنده بام طراحی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.