فرسک‌های کاخ موناکوتوسط : در:


فرسک‌های کاخ موناکو
مرمت‌کنندگان در حین تعمیرات روتین در کاخ شاهزاده موناکو به‌طور تصادفی نقاشی‌های دیواری خیره‌کننده ای از دوران رنسانس را کشف کردند. پس از قرن‌ها پنهان ماندن، نقاشی‌های دیواری( فرسکو) اکنون در جاذبه‌ گردشگری که به تازگی بازگشایی شده به نمایش در آمده اند.
نقاشی های دیواری دست نخورده باقی مانده و مشخص  نیست که به چه دلیل پوشانده شده بودند. اعتقاد بر این است که آنها توسط هنرمندان جنوایی در قرن شانزدهم نقاشی شده اند این به دلیل سبک آثار و همچنین استفاده گچ بر پایه آهک است که در طی یک تحلیل چندطیفی شناسایی شده است.
بام خبر
دبیر: فرهنگ پارسی‌کیا
تهیه و تنظیم: سارا خلیق

اخبارمجله آنلاین

سارا خلیقAuthor posts

نویسنده بام خبر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.